Duurzaamheid eerst - onze reactie op de klimaatuitdaging

Duurzaamheid eerst

Onze reactie op de klimaatuitdaging

Klimaatverandering voorziet Grundfos en de rest van de wereld van een grote uitdaging. Ons beeld van klimaatverandering is gebaseerd op wetenschap, en we geloven dat de klimaatuitdagingen een vicieuze cirkel van klimaatverandering, waterstress en energieverbruik tot gevolg hebben.

Verder zijn we het eens met het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, dat menselijke activiteiten de oorzaak zijn van een ernstige verslechtering van het milieu en dat, met een snel groeiende bevolking, onze huidige verbruikspatronen niet duurzaam zijn.

De industrie is onderdeel van het klimaatprobleem, en we geloven dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben om op te treden, als 'bedrijfsmatige' wereldbewoners zijnde. We geloven echter ook dat de industrie een deel van de oplossing is. Een wereldwijde reactie op klimaatverandering creëert een grotere behoefte aan oplossingen die water- en energieverbruik zullen reduceren. Grundfos bevindt zich in een unieke positie om aan deze behoefte te voldoen met onze producten, diensten, samenwerkingsverbanden en organiserend vermogen.

Focus op innovatie en productontwikkeling

Om de klimaatuitdagingen aan te gaan, en te zorgen voor economische groei zonder klimaatveranderingen in de toekomst te creëren, moeten we een enorme technische sprong voorwaarts maken. Als Grundfos nog steeds onderdeel van de oplossing wil zijn, en wil profiteren van de enorme zakelijke mogelijkheden die de klimaatverandering biedt, dan moeten we ons blijven richten op innovatie en productontwikkeling. We moeten een breed scala aan initiatieven ontwikkelen en toepassen, die ons bedrijf zullen voortbewegen naar een duurzamere toekomst.

We moeten daarom onze innovatie-activiteiten voortzetten en de beste technische oplossingen ontwikkelen voor de milieuproblemen van de wereld. We moeten onze verbeelding gebruiken, nieuwe technologieën omarmen, naar systematische oplossingen zoeken en onze milieu-agenda versnellen. En we moeten dit doen op een hogere snelheid dan ooit tevoren. Verder moeten we een goed voorbeeld stellen door onze eigen invloed op het milieu te verminderen.

Grundfos whitepaper over het klimaat

In 2009 werd de Grundfos whitepaper over het klimaat gelanceerd, ontwikkeld door het management van de Grundfos Group. De whitepaper over het klimaat is onze reactie op de klimaatuitdaging en stelt de algehele richting vast voor toekomstige klimaatinitiatieven bij Grundfos. Verder hebben we vijf toezeggingen gedaan die onze klimaatinspanningen vastleggen:

    We nemen ons eigen medicijn in, en stoten nooit meer CO2 uit dan we in 2008 deden;

We investeren in de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten en oplossingen;

  • We gaan door met de ontwikkeling van een organisatie met een groene denkrichting;
  • We beïnvloeden de wereldwijde klimaatagenda en positioneren Grundfos als een echte wereldspeler, en

    Facebook Twitter LinkedIn