Vooruit denken

file

Bij Grundfos richten we ons altijd op het langetermijnperspectief.

We zijn niet alleen marktleider met de wijze waarop we technologisch vooruitzien, we kijken ook bij elke oplossing die we leveren naar de toekomst. We denken vooruit, en samen met onze klant ontwikkelen we de best mogelijke oplossing voor de lange termijn. Een zakelijke relatie met Grundfos is er één tussen partners, en met langdurige ondersteuning.

Onze vooruitdenkende mentaliteit wordt ondersteund op een bedrijfsniveau waar alle medewerkers worden aangemoedigd om bij te dragen aan het genereren van nieuwe ideeën. Grundfos kijkt ook naar de steeds voortdurende ontwikkeling van iedereen in de organisatie.

En onze betrokkenheid bij vooruitdenken maakt de cirkel rond, aangezien we onze winst opnieuw investeren in de ontwikkeling van toekomstige oplossingen.

 

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

De situatie aanvoelen
Grundfos SE1 en SEV afvalwaterpompen hebben geïntegreerde sensoren die bedrijfsparameters meten zoals motortemperatuur, watergehalte in de olie en vocht in de motor. Door hun toestand in de gaten te houden kan preventief onderhoud worden ingepland, waardoor uitval tot een minimum beperkt wordt.

Serviceverleners
Grundfos ziet service als iets dat snel, efficiënt en flexibel moet zijn - en met de juiste prijs. Veel klanten kunnen aanzienlijk besparen door de pompleverancier te kiezen met het meest geschikte servicecontract.

Hieronder bevinden zich gemeenten die veel kunnen besparen met een Grundfos servicecontract. Zulke contracten bevatten een grondige jaarlijkse inspectie en doorlopend onderhoud van installaties zoals afvalwaterinstallaties en pompputten.

Continue training
De Poul Due Jensen Academy is Grundfos' eigen onderwijsinstituut. Zowel Grundfos medewerkers als klanten profiteren van het onderwijs dat hier continu gegeven wordt. Cursisten van overal ter wereld worden getraind in verkoop, technische toepassingen, communicatie en veel meer. De belangrijkste academie is in Denemarken, met satellieten in China en Rusland.

Partnerschappen bouwen
Goede service en de juiste oplossingen vormen de basis voor langdurige klantrelaties of partnerschappen. Dit is een belangrijk onderdeel in Grundfos' doelstelling. Via onderzoek en productontwikkeling zorgen we dat onze klanten duidelijke voordelen en oplossingen krijgen die toekomstbestendig, onverslijtbaar en goed voor het milieu zijn.