Welkom in duurzaam Azië

De status van duurzaam bouwen in Zuid-Oost Azië
Afweging tussen kosten en waarde

In de tijger-economieen van Zuid-Oost Azië komt duurzaamheid steeds hoger op de agenda te staan binnen de bouwsector - maar de vooruitgang is beperkt, vooral vanwege energiezuinigheid volgens Marlon Kobacker van Arup Singapore.

Bij alle bouwprojecten moeten de kosten worden afgewogen tegen de waarde door de eerste te minimaliseren en de tweede te maximaliseren. Marlon Kobacker, Senior Consultant Sustainability bij Arup legt uit hoe volwassen markten voor groene gebouwen in West Europa, Noord Amerika en elders in het algemeen beter begrijpen hoe ze dit moeten aanpakken. Ontwikkelaars in de jongere markten van Zuid-Oost Azië hebben doorgaans tot doel om gebouwen te ontwerpen die een minimale groene beoordeling krijgen, en dan vooral gericht op energiezuinigheid.

Hoe kunnen kosten en waarde in evenwicht komen in de Zuidoost-Aziatische markt?

Marlon Kobacker: Vanuit het oogpunt van de adviseur duurzaamheid is dit evenwicht een factor waarmee heel zorgvuldig rekening moet worden gehouden bij het allereerste begin van het project. Dit betekent dat de adviseur duurzaamheid zo vroeg mogelijk aan boord gebracht zou moeten worden, in het ideale geval zelfs voordat de plek wordt gekozen. De adviseur kan dan helpen om een goede plek te vinden als het gaat om transport en voorzieningen, omdat groene beoordelingschema's behoorlijk veel punten hiervoor geven die anders gemist zouden kunnen worden, wat tot gevolg heeft dat ze later in het proces 'gekocht' moeten worden in de vorm van ontwerpeigenschappen.

Het allereerste dat gedaan zou moeten worden is het opzetten van een heldere duurzaamheidsvisie met specifieke resultaten en doelstellingen ... en maak deze vanaf dag één duidelijk aan alle adviseurs die zich inschrijven voor het project. Deze geïntegreerde benadering is de enige manier om een hoogwaardig gebouw neer te zetten dat zijn prestatiedoelstellingen bereikt met de laagst mogelijke investeringskosten en dat de gewenste waarde oplevert.

Welke voordelen heeft een vroege betrokkenheid?

Het allereerste dat gedaan zou moeten worden is het opzetten van een heldere duurzaamheidsvisie met specifieke resultaten en doelstellingen ... en maak deze vanaf dag één duidelijk aan alle adviseurs die zich inschrijven voor het project.

Marlon Kobacker, Senior Consultant Sustainability, Arup Singapore

Marlon Kobacker: Het stelt iedereen in staat om een aantal belangrijke doelen te halen. Zo'n betrokkenheid is de beste manier om de kosten te minimaliseren voor het verkrijgen van een groene beoordeling en te zorgen dat het gebouw z'n doelen bereikt, door:

• Invloed te hebben op het passieve ontwerp van het gebouw
• Duurzaamheidseisen op te nemen in de contractdocumentatie
• De aannemer te instrueren
• Terug te blikken op de ingebruikname
• De prestaties van het gebouw te bewaken en bij te stellen.

Maar terwijl ontwikkelaars begrijpen dat het waardevol is om adviseurs duurzaamheid eerder in te schakelen is het soms echt nodig om het gebouw gecertificeerd te krijgen.

Wat zou gedaan moeten worden om duurzaamheid in de regio te bevorderen?

Marlon Kobacker: Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda te staan in de regio. Maar zonder strengere regelgeving en transparante waardering van groene gebouwen (d.w.z. marktstimuleringen) blijft het langzaam doorgaan. Er zijn enkele projecten in de regio met 'groene gebieden' waarin behoorlijk strenge duurzaamheidsdoelen opgenomen zijn, maar slechts enkele zijn gericht op koolstof-neutraal worden, wat binnen 3-5 jaar de wettelijke doelen in het Verenigd Koninkrijk zullen worden. In Singapore moeten de minimale eisen voor de 'Green Mark' veel ambitieuzer worden in termen van absolute broeikasgasemissies, en dit helpt om de markt te transformeren naar waar het naartoe zou moeten gaan. Een grote nieuwe trend in vooruitstrevende markten is het beoordelen van gebieden, dus ik verwacht dat dit ook zal gebeuren in de regio in de komende jaren.

We moeten ook in gedachten houden dat elk gebouw dat we vandaag ontwerpen onderworpen zal worden aan belastingen, wetgeving en andere mechanismen die naar voren zullen komen om de wereldwijde doelstellingen voor het reduceren van CO2-emissie te halen. Dit betekent dat energieslurpende gebouwen waarschijnlijk overtroffen zullen worden door efficiënte, duurzame tegenhangers.

Marlon Kobacker, Senior Consultant Sustainability, Arup Singapore.

Marlon Kobacker: Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda te staan in de regio. Maar zonder strengere regelgeving en transparante waardering van groene gebouwen (d.w.z. marktstimuleringen) blijft het langzaam doorgaan. Er zijn enkele projecten in de regio met 'groene gebieden' waarin behoorlijk strenge duurzaamheidsdoelen opgenomen zijn, maar slechts enkele zijn gericht op koolstof-neutraal worden, wat binnen 3-5 jaar de wettelijke doelen in het Verenigd Koninkrijk zullen worden. In Singapore moeten de minimale eisen voor de 'Green Mark' veel ambitieuzer worden in termen van absolute broeikasgasemissies, en dit helpt om de markt te transformeren naar waar het naartoe zou moeten gaan. Een grote nieuwe trend in vooruitstrevende markten is het beoordelen van gebieden, dus ik verwacht dat dit ook zal gebeuren in de regio in de komende jaren.

FOTO: Marlon Kobacker, Senior Consultant Sustainability, Arup Singapore.

We moeten ook in gedachten houden dat elk gebouw dat we vandaag ontwerpen onderworpen zal worden aan belastingen, wetgeving en andere mechanismen die naar voren zullen komen om de wereldwijde doelstellingen voor het reduceren van CO2-emissie te halen. Dit betekent dat energieslurpende gebouwen waarschijnlijk overtroffen zullen worden door efficiënte, duurzame tegenhangers.

Hoogwaardige gebouwen

Hoogwaardige gebouwen zijn energiezuinig, hebben een beperkte invloed op het milieu en functioneren met de laagst mogelijke life-cycle-costs. Factoren zoals het gebruik van life-cycle-cost analyse, geïntegreerde ontwerpprocessen, bouwwerk informatie modellen (BIM) en geïntegreerde energieoplossingen spelen hier een grote rol. In het algemeen zie je dat de duurzame gebouwenmarkt af beweegt van het praten over groene gebouwen naar hoogwaardige gebouwen. Op internationaal niveau bepaalt onderzoek de waarde van hoogwaardige gebouwen in gebieden inclusief rendement op de huur, bezettingsgraden en waarde van de activa. In jongere markten voor groene gebouwen zoals Zuid-Oost Azië worden de voordelen van hoogwaardige gebouwen grotendeels nog niet gerealiseerd.

Waarom zijn er niet meer hoogwaardige gebouwen in de regio?

Een grote nieuwe trend in vooruitstrevende markten is het beoordelen van gebieden, dus ik verwacht dat dit ook zal gebeuren in de regio in de komende jaren.

Marlon Kobacker, Senior Consultant Sustainability, Arup Singapore

Marlon Kobacker: Ten eerste, zoals ik al zei, lopen de markten voor groene gebouwen in Zuid-Oost Azië achter op de ontwikkelde markten. Maar binnen de regio zijn er grote verschillen tussen landen. In wezen hebben landen met een meer ontwikkelde groene-bouwindustrie als eerste een 'raad voor groene gebouwen' opgezet en een beoordelingsysteem ontwikkeld om de milieuprestaties van gebouwen te benchmarken:

2005: Singapore introduceert Green Mark
2009: Maleisië introduceert de Green Building Index
2010: Indonesië introduceert Greenship
2010: De Filipijnen introduceren BERDE
2010: Vietnam introduceert LOTUS
2010: Thailand introduceert TREES

Omdat Singapore als eerste normen introduceerde is het land veel verder dan Maleisië, en dat land is weer verder dan Indonesië, enzovoorts. Een ander belangrijk verschil is het verplicht stellen van het gebruik van hulpmiddelen voor groene beoordelingen. In Singapore moeten nieuwe gebouwen en renovaties van meer dan 2000 m2 voldoen aan de Green Mark Certified norm. Daarom is de Green Mark zeer sterk ingeburgerd, het is waarschijnlijk de hoogste beoordeling ter wereld.

Er zijn ook verschillen tussen sectoren. Utiliteitsgebouwen worden het meest beoordeeld, gevolgd door openbare gebouwen (gestimuleerd door de overheid), commerciële voorzieningen (voornamelijk gestimuleerd door multinationals), en daarna woonruimte en detailhandel. Maar over het geheel bezien dringt duurzaamheid dieper door in ontwikkelingslanden in het algemeen.

Welke rol hebben binnenklimaatsystemen hierin?

Marlon Kobacker: Gekoppeld aan de enorme uitdaging van het verminderen van de emissie van broeikasgassen voor bestaande gebouwen zal het optimaliseren van de regeling en het rendement van binnenklimaatsystemen in deze gebouwen een hele grote invloed hebben. Voor nieuwe gebouwen is het echt belangrijk om te ontwerpen met het absolute energieverbruik als doelstelling, omdat dit leidt tot een goed passief ontwerp waarbij de eisen aan het binnenklimaat lager zijn en zal worden bespaard op de kosten van het binnenklimaatsysteem.

Marlon Kobacker
Marlon Kobacker is Senior Consultant Sustainability, Arup Singapore. Hij heeft tien jaar ervaring met ESD (ecologische duurzame ontwikkeling), LEED en duurzaamheidsadvies in Australië, Azië en het Midden Oosten met nadruk op de gebouwde omgeving inclusief gebieden, commerciële torens en luchthavens.

Hij is genomineerd voor prijzen in zowel Australië als het Verenigd Koninkrijk en heeft een Masters-graad in de gebouwde omgeving en duurzaam ontwerp van de Universiteit van New South Wales. Hij spreekt regelmatig op internationale conferenties en universiteiten en is hard op weg om één van de toekomstige leiders van de groene-bouwindustrie te worden.

Grundfos en pompaudits
Als het aankomt op het verminderen van de emissie van broeikasgassen in bestaande gebouwen, dan kan een simpele pompaudit uitgevoerd door een Grundfos expert vaak al laten zien hoe het vervangen van bestaande pompen energie kan besparen en emissies kan reduceren. Door een intelligente pompoplossing van Grundfos te installeren ter vervanging van bestaande pompen kunnen bestaande utiliteitsgebouwen maar liefst 80% op het elektriciteitsverbruik besparen.


    Facebook Twitter LinkedIn