BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING OVER GRUNDFOS CONLIFT POMPEN

01/06/2015

De betreffende CONLIFT ziet er zo uit

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING OVER GRUNDFOS CONLIFT POMPEN

Grundfos heeft een veiligheidswaarschuwing over een voormalig model van haar CONLIFT pompen welke is geproduceerd in of voor week 47 in 2007. Pompen uit deze periode lopen onder bepaalde omstandigheden een risico op brandgevaar.

Veiligheid en betrouwbaarheid van het product heeft altijd onze hoogste prioriteit. Daarom publiceert Grundfos deze veiligheidswaarschuwing met betrekking tot een reeks van compacte condensaat hevelstations toepasbaar in verschillende installaties.

CONLIFT is een serie van professionele compacte condensaat hevelstations die zowel in utiliteitsgebouwen als particuliere woningen zijn geïnstalleerd. Deze producten worden gebruikt waar condensaat niet natuurlijk kan afvloeien of waar de condensaatbron zich onder het rioolniveau bevindt. De algemene toepassing is het verwijderen van condensaat uit condensatieketels (gas en stookolie), schoorstenen, airconditionings, ontvochtigers en koelkasten.

Gebaseerd op eigen onderzoek, komt Grundfos tot de conclusie dat onder bepaalde technische omstandigheden, met inbegrip van het gebruik van huishoudelijke zekeringen boven 10A, de motor van de CONLIFT pomp geproduceerd tot-en-met week 47/2007 (inclusief) oververhit kan raken, waardoor de pomp vlam kan vatten.

Alle CONLIFT pompen geproduceerd in of na week 48/2007 leveren geen brandgevaar op, omdat hun ontwerp anders is dan het voorgaande model.

Grundfos doet een dringend beroep op haar eindgebruikers om na te gaan of ze een potentieel getroffen CONLIFT pomp hebben en indien de pomp is getroffen onmiddellijk contact te willen opnemen met hun installateur voor een gratis vervanging.

Eindgebruikers met vragen kunnen contact opnemen met hun lokale groothandel, installateur of kijken op be.grundfos.com/conliftsafetywarning.html of bellen op het gratis hotline nummer 0800-74125.

Herstellende maatregelen

1) Grundfos zal CONLIFT pompen geproduceerd tot-en-met week 47/2007 (inclusief) door een nieuwe CONLIFT pomp vervangen. Dit is gratis voor de eindgebruiker en Grundfos dekt alle kosten in verband met de vervanging van het product (zie nadere gegevens hieronder).

2) Het risico op brand is onwaarschijnlijk, maar kan niet worden uitgesloten. Wanneer een eindgebruiker ieder risico wenst uit te sluiten tot dat de vervanging heeft plaatsgevonden, moet de pomp worden uitgezet. Echter, het aangesloten apparaat, bijv. de condensatieketel (gas en stookolie), airconditioning, ontvochtiger of koelkast, moet tevens worden uitgezet wegens het risico op waterlekkage.

3) Grundfos informeert haar distributeurs, installateurs en eindgebruikers dat CONLIFT pompen uit de betreffende periode een gevaarlijke brandrisico opleveren en dat corrigerende maatregelen moeten worden genomen.

4) Grundfos kondigt de veiligheidswaarschuwing aan op de relevante Grundfos websites en biedt hulp en informatie zowel op centraal als op lokaal niveau.

Let op – deze waarschuwing geldt niet voor CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 of CONLIFT2 pH+ modellen.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken, maar veiligheid en betrouwbaarheid is de eerste prioriteit van Grundfos.

conlift

Grundfos CONLIFT

De betreffende CONLIFT ziet er zo uit