COVID-19 update

corona virus nyhedsbillede

16/03/2020

Grundfos Bellux is en blijft bereikbaar voor u

Geachte Relatie, 

COVID-19 heeft impact op ons allemaal en wij willen u graag informeren wat dit betekent voor de dagelijkse werkzaamheden en uw contact met Grundfos. 

Bij Grundfos heeft de gezondheid en veiligheid van onze klanten, toeleveranciers en medewerkers vanzelfsprekend de hoogste prioriteit. Wij volgen hierin het advies van het De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Derhalve hebben wij per vandaag ons kantoor te Aartselaar gesloten en werken onze medewerkers waar mogelijk vanuit huis. Dit heeft echter geen gevolgen voor onze bereikbaarheid en dienstverlening.

Bereikbaarheid 
Hoewel onze medewerkers nu vanaf thuis werken, is Grundfos gewoon bereikbaar per telefoon en email. Onze IT infrastructuur is hier volledig op ingericht en geeft ons ook remote toegang tot alle noodzakelijke informatie. 

Orderverwerking en Leveringen
Alle ontvangen orders worden direct verwerkt en kunnen wij momenteel nagenoeg alle producten die standaard op voorraad liggen, goed uitleveren. Ook voor producten op bestelling gelden momenteel veelal de reguliere levertijden.

Force Majeure (overmacht)
Helaas rijkt de COVID-19 situatie verder dan België en worden ook wij getroffen door de wereldwijde gevolgen hiervan. Derhalve ervaren wij vertragingen en onderbrekingen in onze supply chain. Dit kan van invloed zijn op de leveringen van de door u bestelde producten.

Op basis van de verklaring van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de maatregelen die in verschillende landen zijn genomen, beschouwen wij de oorzaak van elke vertraging als een buitengewone situatie - buiten de redelijke controle van Grundfos. (overmacht).

Digitale hulp
Middels My Grundfos blijft u zelf 24uur per dag op de hoogte van uw orderstatus en voorraadbeschikbaarheid. U kunt via het Grundfos Extranet ook zelf direct orders plaatsen en verwerken. 

Service verlening
Met inachtneming van additionele veiligheidsmaatregelen voor onze service monteurs, voorzien wij ook in een onveranderde service voorziening. Hierbij vooropgesteld dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. 

Training
Juist in de periode waarin veel mensen vanaf thuis werken is het volgen van onze on-line trainingen een uitkomst. Middels de Grundfos Ecademy bieden wij een zeer royaal aanbod van Nederlandstalige opleidingen aan. Alle trainingen in ons Experience Center te Aartselaar zijn tot nader order zijn geannuleerd.

Met dit schrijven hebben wij getracht u zo volledig mogelijk te informeren over de huidige stand van zaken. We hebben een interen Grundfos Task Force opgericht die voortdurend de situatie bekijkt en passende maatregelen neemt om de invloeden tot een minimum te beperken.

We zullen u op de hoogte houden zodra de situatie veranderd, en u kunt vanzelfsprekend contact met ons opnemen. We staan u graag te woord en we danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Grundfos Bellux N.V.