Energiebesparingen bij mengen in actief-slibtanks

TOP_Process_tank_Drøsbro.JPGFOTO: De tank voor biologische processen bij Drøsbro is gebouwd als een ringvormige tank. Instroming naar de tank vindt plaats in de binnenste ring bij de anaerobe zone. Vanaf hier stroomt het afvalwater naar de anoxische zone via een overloop voordat het via een andere overloop in de aerobe zone in de buitenste ring terechtkomt. Recirculatie tussen de aerobe en anoxische zones wordt uitgevoerd via een horizontale propellerpomp met geringe opvoerhoogte.
Technisch artikel
TAB_1_Tank_model_(3)

In een onderzoek van een Deense afvalwaterzuiveringsinstallatie lieten Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties zien dat er meer dan 50% energie bespaard zou kunnen worden bij het mengen van horizontale stromingsystemen. Voor menging onder water in een tank met actief slib kan dit worden gerealiseerd door mixers met een middelmatig toerental en propellers met kleine diameter te vervangen door flowmakers met een laag toerental en propellers met grote diameter, zonder het stromingsveld in de tank te wijzigen.


Proces bassins met minimale flow hebben een energie besparingspotentieel tot wel 50%, bij toepassing van laagtoerige propeller flowmakers met grote diameter.

Het onderzoek was gebaseerd op een analyse van stroomsnelheden met Computational Fluid Dynamics. De terugverdientijd bij het vervangen van flowmakers varieert van installatie tot installatie, en voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Drøsbo in Denemarken bleek de terugverdientijd ongeveer vier jaar te zijn. Bovendien zorgt het optimaliseren van de flowmakers voor een aanzienlijke reductie in CO2-emissies, waardoor de belasting op het milieu minder wordt.

Op basis van de bevindingen in dit onderzoek zouden procestanks met niet-begrensde debieten snel tot kosten- en energiebesparingen kunnen leiden door gebruik te maken van flowmakers met laag toerental en propellers met grote diameter in vergelijking met mixers met middelmatig toerental en propellers met kleine diameter, ondanks de hogere initiële kosten voor een flowmaker.

Lees hier het complete artikel

Velocity-contour-flow-fields.jpg

FOTO: Contouren van de stroomsnelheid 0.3 m boven de bodem van de tank.


    Facebook Twitter LinkedIn