Word Duurzaam: Hier en Nu

Word Duurzaam: Hier en Nu
Duurzaamheid: Hier en nu
TAB_1_20110622_1242.jpg

Act Now is een volhardende en samenwerkende aanpak om de milieuproblemen van morgen te beperken met de technologie en know-how van vandaag.

De maatschappij moet een andere kijk krijgen op de relatie tussen de mens en de aarde. Alleen dan zullen mensen de noodzaak van een snellere aanpak naar een duurzaam leven begrijpen.

Dit zegt Katherine Richardson, professor in biologische oceanografie en hoofd van het Sustainability Science Centre aan de Universiteit van Kopenhagen. Ze was ook voorzitter van de Deense commissie voor klimaatveranderingsbeleid.

"Die verandering komt eraan, maar de wetenschap vertelt ons dat de gewaarwording van deze overgang te langzaam is, in verhouding tot de onomkeerbare veranderingen die mensen aan de natuur toebrengen", zegt ze.

Zo is het bijvoorbeeld de doelstelling van de Europese Unie om op 20-20-20 de emissie van broeikasgassen met 20 procent te verminderen, de energiezuinigheid in de EU met 20 procent te verhogen, en het aandeel hernieuwbare energie van 20 procent binnen het totale energieverbruik in de EU te behalen ... maar niet om resultaat te eisen voor acht jaar later.

FOTO: Katherine Richardson, hoofd van het Sustainability Science Centre van de Universiteit van Kopenhagen, bij een Act Now conferentie in Kopenhagen in 2011.


We zeggen 'Jawel, duurzaamheid kan voordeel opleveren'.

Lisbet Bræmer-Jensen, Act Now founder

TAB_1_20110622_1478 copy.tif

FOTO: Lisbet Bræmer-Jensen (midden) van Act Now en Martin Lidegaard (links), Deense Minister voor Klimaat, Energie en Bouw.

TAB_1_20110622_1073 copy.tif

Een besef van urgentie
Gelukkig bestaan er vele oplossingen die vandaag al kunnen helpen, volgens Act Now. Begonnen in juni 2011 werkt de Act Now organisatie – een samenwerkingsverband tussen het Klimaat Consortium Denemarken, de gemeente Kopenhagen, de Deense groene denktank Concito en Grundfos – om meer ruchtbaarheid te geven aan bestaande producten en oplossingen die kunnen helpen om CO2-emissies direct te verminderen door minder energie te verbruiken. Vanwege hun energiezuinigheid zullen deze producten en oplossingen ook leiden tot een grotere winst voor de bedrijven en de mensen die ervan gebruik maken.

FOTO: Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor het Klimaat, spreekt op een Act Now conferentie in Kopenhagen in 2011.

"Act Now biedt een platform voor gelijkgestemde individuen om met de technologie van vandaag minder energie te verbruiken", aldus Lisbet Bræmer-Jensen, Grundfos Corporate Affairs Director, Energy & Climate Industry en oprichtster van Act Now. "Grundfos ondersteunde dit initiatief onmiddellijk. We weten precies hoeveel goeds hier en nu gedaan kan worden. Tien procent van de energie in de wereld gaat naar pompen, onze expertise. Alleen maar door betere pompen te gebruiken kunnen we dit getal al terugbrengen met vier procent, een enorm verschil."

Een verscheidenheid aan simpele maar effectieve technologische oplossingen is voorhanden om te helpen de belasting op het milieu te verminderen, inclusief energiezuinige pompen, geoptimaliseerde verwarmings- en koelsystemen en verbeterde verlichting. Dit is, voor een deel, het doel van Act Now: om mensen te laten weten dat er energiezuiniger producten en oplossingen beschikbaar zijn.

"Vaak wanneer er over het klimaat wordt gesproken hebben mensen de neiging om te denken dat de huidige technologie niet goed genoeg of economisch voordelig is", zegt Martin Lidegaard, een Deens politicus die sinds 2011 Minister voor Klimaat, Energie en Bouw is. "De Act Now organisatie bewijst dat acties in het heden gunstig zijn voor het klimaat en het milieu - en ook voor onze economie."

Hulp van overal
Een andere boodschap van Act Now gaat over het belang om interdisciplinair samen te werken; van bedrijven tot universiteiten tot de politieke arena. "Iedereen heeft te maken met de klimaatverandering, en het is dus belangrijk dat deelnemers van overal aan de nieuwe initiatieven meedoen", zegt Katherine Richardson. "Organisaties zoals Act Now - vooral omdat ze hun wortels buiten de academische gemeenschap hebben - kunnen als katalysator werken om het beeld te veranderen", zegt ze.

“Het klimaatprobleem is de grootste uitdaging waar mijn generatie politici mee te maken heeft. Als het nu mislukt, dan wordt het uitermate moeilijk om de achterstand later weg te werken.”

Martin Lidegaard

De waarde van verandering
Maar niet alleen samenwerkingsverbanden zijn belangrijk: de partners moeten toegewijd zijn aan de veranderingen die ze willen zien, en dat betekent dat ze hun boodschap over duurzaamheid, het delen van goede praktijkvoorbeelden en winstgevendheid moeten verspreiden.

“Act Now zoekt partners die verantwoording willen afleggen”, zegt Lisbet Bræmer-Jensen. “Lid zijn betekent niet een vrijbrief voor een goede nachtrust. Je moet de daad bij het woord voegen. Er zijn bedrijven die vergelijkbare initiatieven hadden, maar niemand wil veranderen tenzij het winstgevend is. We zeggen 'Jawel, duurzaamheid kan voordeel opleveren'”

Martin Lidegaard denkt er net zo over: "Er is een neiging in het publieke debat om te denken dat groene economische groei en verstandig economisch denken in tegenspraak met elkaar zijn. Maar Act Now laat zien dat deze tegenstelling niet bestaat. Als we niet samenwerken met de markt en private sectoren en er een goede boterham aan verdienen en energie besparen, dan zouden we niet de gewenste vorderingen maken.”

Katherine Richardson merkt op dat de afwezigheid van zulke technologische investeringen een negatieve impact kan hebben op bedrijven. "Maximaliseren van inkomsten op de korte termijn kan duur uitvallen in de toekomst", zegt ze.
Inspanningen zoals Act Now vormen een eerste stap in een latere continue uitdaging om innovatief te zijn en oplossingen en producten te creëren die het milieu niet belasten.

 

 

Act Now: Bevorderen van energiezuinigheid
TAB_2_20110622_1072.jpg

FOTO: De leden van Act Now komen regelmatig bijeen om manieren te vinden om eenvoudige oplossingen aan te dragen voor complexe wereldwijde uitdagingen.

Over Act Now

Act Now is een samenwerkingsverband tussen een groeiende lijst met partners, waaronder Grundfos, de gemeente Kopenhagen, Concito en het Kopenhagen Klimaat Consortium. De organisatie probeert om bewustzijn te kweken voor oplossingen die helpen bij het verminderen van CO2-emissies, waarbij een lager energieverbruik pure winst is.

Act Now is bezig om wereldwijd voorbeelden te vinden van energiezuinige oplossingen, om dan bij commerciële beslissers bewustzijn te kweken. Volgens Act Now heeft de organisatie een unieke positie:
• Een bedrijfsmatige stem in de wereld van energie en klimaatinitiatieven
• Het sturen van bedrijven naar manieren om duurzaam te handelen - nu
• Het vinden van eenvoudige oplossingen voor complexe wereldwijde uitdagingen
• Beslissers in staat te stellen om hun eigen rendabele oplossingen te realiseren
• Het creëren van win-win situaties waarbij markten groter worden, terwijl de klimaatverandering wordt bestreden

Act Now
Klik hier voor meer informatie


    Facebook Twitter LinkedIn