Energie-'RetroFits' gaan ver

Energie-'RetroFits' gaan ver
Hele gebouw

De Amerikaans organisatie Rocky Mountain Institute (RMI) heeft een strategisch initiatief genaamd “RetroFit”, en helpt om grondige energie-renovaties te stimuleren, om besparingen in de energiekosten voor utiliteitsgebouwen van meer dan 50% te bereiken. Klik op de 'RetroFit' tab voor meer informatie over de organisatie. Wilt u weten waarom RetroFit anders is en wat ze doen? Lees dan verder, en kijk wat de man achter het initiatief, Victor Olgyay (VO), te zeggen heeft.

Aan welke criteria moet worden voldaan voor dit type retrofit?

Grondige energie-retrofits vormen een analyse- en bouwproces van het hele gebouw dat leidt tot veel grotere energiebesparingen vergeleken met conventionele, simpele retrofits en dat de waarde van het gebouw fundamenteel laat toenemen.

Victor Olgyay

VO: Een gebouw moet klaar of "rijp" zijn voor een retrofit, en u moet voorbereid zijn om een uitgebreide retrofit te ondergaan en om geïntegreerde ontwerpprocessen te gebruiken om dit te bereiken. Een grondige energie-retrofit kijkt naar alles van warmteverbruik tot elektriciteitsverbruik, inclusief bijvoorbeeld apparaten met stekker, een belangrijke factor in de totale energiebesparingen. Een combinatie van analyse met de nodige uitgaven zorgt dat grondige energie-retrofits rendabel en systematisch zijn in de zin dat ze naar alle mogelijke elementen van een retrofit kijken. De meeste retrofits van gebouwen realiseren energiebesparingen ergens tussen 8-20%, doorgaans met een terugverdientijd van 3-5 jaar. Een grondige energie-retrofit doet dat beter met besparingen van 30% - en vaak 50% of meer met vergelijkbare terugverdientijden - en aanvullende geplande maatregelen in de navolgende jaren om de prestaties verder te verbeteren.

Hoe belangrijk is een factor als comfort en binnenklimaat?

VO: Comfort is een kritieke factor. Hier bij RMI willen we gebouwen maken van een betere kwaliteit. We leveren echt hoogwaardiger gebouwen af, veel meer dan alleen lage-koolstof-gebouwen, gezonde gebouwen of andere maatregelen. Neem het Empire State Building als een voorbeeld van een gebouw dat van Klasse B naar Klasse A ging - en dat uit zich in een sterk verbeterde marktwaarde. Voor RetroFit is onze drijfveer om te helpen een goed ontwerp af te leveren dat leidt tot betere prestaties en een gebouw van betere kwaliteit - een waardevoller bezit.

Ontwerpen van ruimte

Volgens Victor Olgyay zou de ruimte waarin mensen in utiliteitsgebouwen werken altijd het uitgangspunt moeten zijn bij het grondig verbeteren van de energiehuishouding. De eerste vraag is dan ook: Wat is de daadwerkelijke behoefte voor deze ruimte, wat zijn de eisen van de mensen die hier werken? In zijn beleving hoeft het antwoord niet altijd te zijn om apparatuur of ramen te vervangen: Het mag ook best een nieuw ontwerp of een andere functie van de ruimte zijn.

Is uw doel altijd om energiebesparingen voor het gerenoveerde gebouw te maximaliseren?

VO: RMI richt zich op de meest rendabele manier om gebouwen en hun energiezuinigheid te verbeteren. RetroFit verschaft voorbeelden om strategisch in gebouwen te investeren, om een goed resultaat van de investering te krijgen. Rendement is typisch het eerste kenmerk dat we optimaliseren. Heel af en toe wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt als de meest rendabele strategie. Maar we kijken ook naar de andere aspecten die voorhanden zijn. We leren mensen alle beschikbare mogelijkheden.


Een grondige energie-retrofit kijkt vaak naar het verminderen van belastingen door de buitenkant van het gebouw en ramen en dergelijke te verbeteren. Dit zorgt op zijn beurt voor lagere lasten, en daarna kunt u kijken naar het dimensioneren van apparatuur - maar nu gebaseerd op een efficiënt gebouw. Dit bespaart ook op uitgaven om apparatuur te vervangen.

Victor Olgyay

Is het dimensioneren van binnenklimaat- en andere apparaten hierbij ook inbegrepen?

VO: Het is van groot belang dat u er zeker van bent dat het ontwerp aan de eisen voldoet. Overdimensionering gebeurt regelmatig, omdat ontwerpers zich vaak proberen in te dekken en ervoor zorgen dat systemen onder alle omstandigheden het doen. Eén manier om dit aan te pakken is door ervoor te zorgen dat dingen in de juiste volgorde gebeuren, bijvoorbeeld rendement leveren voordat HVAC wordt gedimensioneerd. Het is ook van groot belang om voldoende te analyseren om de apparatuur op de juiste manier te dimensioneren, in plaats van te vertrouwen op gestandaardiseerde gebruiken die maatregelen voor hoog rendement niet in de juiste mate in beschouwing nemen.

Bij een grondige energie-renovatie verwacht je doorgaans aanbevelingen om overal waar mogelijk maatregelen te bundelen. Als bijvoorbeeld de HVAC-apparatuur (bijna) aan het eind van z'n gebruiksduur is, dan hebben we de mogelijkheid om andere kenmerken van het gebouw mee te nemen, zoals het verminderen van de last door het omhulsel van het gebouw te verbeteren voordat de vervangende HVAC wordt gedimensioneerd. Door maatregelen te bundelen en integrale besparingen mee te rekenen kunnen grotere energiebesparingen worden bereikt.

Welke rol spelen energie-audits?

VO: Ze verschaffen belangrijke basisinformatie. Het was zinvol om een zeer uitgebreide energie-audit uit te voeren bij het Empire State Building vanwege diens complexiteit - één van de projecten waaraan we werkten. Maar bij kleinere gebouwen kan een kleinere audit zinvol zijn. Het is ook mogelijk om een 'contactloze' energie-audit uit te voeren met software die energiezuinige maatregelen treft op basis van patronen die gevonden worden door energierekeningen te analyseren. Er zijn vele hulpmiddelen beschikbaar om een basis voor het energieverbruik te genereren.

Het vervangen van motoren in pompen en andere apparatuur kan aanzienlijke energiebesparingen opleveren. Zouden zulke maatregelen altijd onderdeel uitmaken van een grondige energie-retrofit?

VO: Doorgaans. Een grondige energie-renovatie levert een 'Top 10' lijst met maatregelen op. Maatregelen zoals het vervangen van apparatuur door meer efficiënte apparatuur, zoals verlichting en aandrijvingen met variabel toerental zullen vaak op die lijst staan.

Huurders en managers

Victor Olgyay en RetroFit zijn betrokken geweest bij grote renovatie-projecten zoals het Empire State Building (103 verdiepingen, 265.000 vierkante meter aan verhuurbare ruimte) en het Indianapolis City Council Building (28 verdiepingen, bruto oppervlak 68.000 vierkante meter). Eén belangrijk aspect van deze projecten is geweest om rekening te houden met de rol van de huurders.

Staan huurders open voor grondige energie-retrofits?

AB_3_RetroFit_GETTY_112156580

VO: Zij maken een belangrijk deel uit van het geheel. Als we naar een project kijken zoals de renovatie van het Empire State Building, dan hielden we een lijst over met acht maatregelen op het gebied van energiezuinigheid, en vier hiervan moesten worden gerealiseerd in ruimtes voor huurders. Dus om alle mogelijke besparingen te realiseren moet rekening worden gehouden met de huurders, en je moet ze aan boord zien te krijgen. Voor huurders is het gebouw een plek om zaken te doen. Het is belangrijk dat de renovatiewerkzaamheden niet hinderlijk zijn voor hun bedrijfsvoering, of dat enige hinder zo gering mogelijk is. We hebben een leidraad voor huurders samengesteld, met daarin hulpmiddelen die handig kunnen zijn om hen aan boord te krijgen voor grondige renovaties op energiegebied. Deze informatie is hier te vinden.

 

Een andere mogelijke barrière is dat er verschillende belangen kunnen zijn. Zo kan het zijn dat de eigenaar van het gebouw een renovatie niet ziet zitten omdat de huurder degene is die de rekeningen betaalt. Dit wordt ook aan de orde gebracht door RMI en het RetroFit initiatief met uitgebreide informatie en hulpmiddelen.

Hoe belangrijk zijn facilitaire managers in het proces?

VO: Ook dit is zeer belangrijk. In het werkelijke leven worden gebouwen zelden optimaal gerund. RMI erkent dat dit een gebied is waar training essentieel is, en we geven onderwijs en training aan eigenaren, ingenieurs en andere serviceverleners als onderdeel van ons initiatief. We werken samen met de General Services Administration (GSA), de Amerikaanse overheidsinstantie die de bedrijfsvoering regelt voor overheidsgebouwen en zorgt voor de uitvoering van energieprestatiecontracten. De GSA heeft een trainingsinstituut voor facilitair managers waar deze kwestie direct aan de orde komt.

 

Van facilitair managers wordt vaak juist verwacht dat ze het gebouw 'aan de gang houden' en klachten van gebruikers vermijden. We moeten hulpmiddelen en mogelijkheden introduceren die het belang van energiezuinigheid benadrukken, en energiebesparing (verder) belonen.

RetroFit
TAB_4_RetroFit_Victor Olgyay

Het RetroFit Depot heeft tot doel om als katalysator te dienen voor grondige energie-renovaties bij de utiliteitsgebouwen van de V.S. Hulpmiddelen en handleidingen zijn gratis online verkrijgbaar hier

Een grondige energie-renovatie verloopt doorgaans in drie stappen:

• De case opzetten: Het plannen en kwantificeren van de waarde van grondige energie-renovaties in afzonderlijke gebouwen voor eigenaren, investeerders en bewoners/huurders, op basis van de unieke omstandigheden van het gebouw

• De grondige energie-renovaties beheren: De belangrijkste onderdelen van het proces, waarbij gericht wordt op het beperken van de kosten, risicomanagement, en het creëren van maximale waarde

• Ontwerpkansen identificeren: Het geven van instructies voor het identificeren van mogelijkheden om het energieverbruik door eindgebruikers te verminderen.

De aanleiding
De RetroFit aanpak geeft ook uitgebreide informatie over de aanleiding voor een grondige energie-renovatie, door te bepalen wat de ideale situatie is om een analyse van het hele gebouw uit te voeren. Deze aanleiding kan bijvoorbeeld het einde van een huurtermijn zijn, of als het gebouw een nieuwe eigenaar krijgt, of het einde van de levensduur van HVAC en andere apparatuur.

RMI
Het Rocky Mountain Institute is een organisatie voor onderzoek, publicatie en advies op het gebied van duurzaamheid, met speciale aandacht voor rendement op energie en hulpbronnen. Het Rocky Mountain Institute richt zich op het efficiënte en versterkende gebruik van hulpbronnen door middel van praktische, marktgedreven transformatie. De organisatie werd in 1982 opgericht en blijft een onafhankelijk, zakelijk non-profit instituut. RetroFit is één van de initiatieven van het instituut ter uitvoering van het concept; “Het vuur opnieuw uitvinden”- een roadmap voor de ontwikkeling van een economie zonder kolen en petroleum in 2050. Het RetroFit initiatief brengt deze inspanningen aan de orde voor bestaande gebouwen.

Victor Olgyay, AIA
Victor Olgyay is een geregistreerd architect en geeft binnen RMI leiding aan de dagelijkse werkzaamheden als het gaat om gebouwen. Hij heeft brede ervaring als het gaat om bouwkundig ontwerp, onderzoek en planning. Victor Olgyay heeft een Masters-graad in architectuur aan het MIT, en is ook universitair hoofddocent en onderzoeksdirecteur bij de School of Architecture aan de Universiteit van Hawaii.


    Facebook Twitter LinkedIn