Grundfos Slaapzaal – een levend labo en testomgeving

Grundfos Studentenhuis - een woon-laboratorium en proefbank
Betrokkenheid van bewoners
Grundfos Studentenhuis

Het onlangs geopende, 12-verdiepingen tellende Grundfos Studentenhuis in de Deense stad Aarhus biedt onderdak aan meer dan 200 studenten – en is ook een woon-laboratorium en proefbank voor meer dan 1,800 sensoren die unieke kennis verschaffen over hoe water- en energieverbruik kan worden geoptimaliseerd en geminimaliseerd.

In gebruik genomen in de herfst van 2012 is het Grundfos Studentenhuis bedoeld om de bewoners te stimuleren tot besparing door technologie te gebruiken. De vele Grundfos sensoren door heel het gebouw bewaken alle aspecten van het gebouw 24 uur per dag, inclusief binnenklimaat en energie- en waterverbruik, en geven een gedetailleerde en continue analyse van alle aspecten van het gebouw en diens bedrijfsvoering. De verzamelde informatie - naar verwachting totaal 1 terabyte per jaar - wordt daarna gebruikt om de bewoners te stimuleren hun (energie)verbruik te minimaliseren dan wel te optimaliseren - allemaal in nauw overleg tussen Grundfos, de studenten, eigenaren en plaatselijke universiteiten.

Howel Sjælsø technisch betrokken is bij het project als de turnkey-aannnemer, functioneerde het Deense bedrijf ook vanaf het begin als projectontwikkelaar, direct vanaf de aankoop van de grond voor het gebouw. Sjælsø werkte nauw samen met Grundfos bij de installatie van de vele sensoren en andere apparatuur. Op basis van hun uitgebreide kennis van het project en het gebouw delen Carsten Raundahl (CR), Business Unit Manager Aarhus, en Senior Construction Manager Per Falstie Jensen (PFJ) enkele inzichten met ons over het Grundfos Studentenhuis.


De visie: Het Grundfos Studentenhuis is een woon-laboratorium, waar Grundfos samen met het studentenhuis en z'n bewoners initiatieven en technologieën wil testen die het energie- en waterverbruik in het gebouw minimaliseren.

De aannemer

Waarom was dit een interessant project voor Sjælsø?

Carsten Raundahl, Business Unit Manager Aarhus

CR: Ik denk dat het redelijk is om te zeggen dat de bouwindustrie in het algemeen een aardverschuiving heeft ondergaan. Op het gebied van de besparing op hulpbronnen is er de afgelopen vijf jaar enorm veel gebeurd. Gebouwen die slechts 4-5 jaar geleden experimenteel waren, zijn nu standaard gebouwen. Het interessante is hier dat Grundfos echt een stap verder wil, naar waar we denken dat de volgende energiebesparingen gevonden zullen worden.

Per Falstie Jensen, Senior Construction Manager

PFJ: Jawel, door te kijken naar de bedrijfsvoering van het gebouw. Bij Sjælsø hebben we te maken met alle passieve onderdelen van een gebouw. Maar tegenwoordig zijn de mogelijkheden beperkt om het passieve energieverbruik van gebouwen verder te verminderen.

Hoe zit het met het project zelf, met alle sensoren, bekabeling etc.? Was het een moeilijker of ingewikkelder project?

PFJ: Nee, niet echt. Het duurde niet langer om het te voltooien. We hadden een paar extra meetings met de mensen van Grundfos, en toen ze in het gebouw waren volgden ze onze planning voor het grootste deel.

Was het ontwerpproces anders?

CR: Dit gebouw werd van binnen naar buiten ontworpen. We begonnen door te vragen hoe we de best mogelijke appartementen zouden krijgen, en aan welke behoeften zou moeten worden voldaan om daar te komen. Toen begonnen we te kijken hoe ze het beste gerangschikt zouden kunnen worden. Het uiterlijk van het gebouw was de laatste stap. Het gebouw werd dus vanaf het begin ontworpen en gebouwd door te focussen op de mensen die erin zouden gaan wonen.

Klik op de volgende tab om uit te vinden hoe de aannemers denken over de toekomst van het Grundfos Studentenhuis.


Wat echt een verschil zal maken is of we het gedragsgebaseerde verbruik kunnen veranderen. Het Grundfos Studentenhuis genereert een statistische basis voor energieverbruik gebaseerd op echte mensen die in het gebouw wonen, en laat dan zien hoe dat energieverbruik beïnvloed kan worden.

Per Falstie Jensen

De toekomst
TAB_3_Grundfos_Dormitory_NZ9X9419

Een nieuw gebouw heeft in het algemeen een jaar nodig om 'uit te harden' en 'op te drogen', dus een zomer en een winter. In het geval van het Grundfos Studentenhuis wordt deze tijd nuttig gebruikt om gegevens te verzamelen en een basis te maken voor het energieverbruik van heel het gebouw en de appartementen. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan de bewoners, als eerste op een website. Maar de informatie wordt nog aantrekkelijker gemaakt als het project voortduurt, bijvoorbeeld via smartphone apps.

Proefbank
Door het Studentenhuis te gebruiken als proefbank wordt Grundfos verantwoordelijk voor het experimenteren met informatie en motivering om een efficiënter gedrag van de bewoners te stimuleren door 'waardeloos' verbruik te vermijden, maar zonder concessies te doen aan het comfort van de bewoners. Grundfos is van plan om technologieën voor energie- en wateroptimalisatie te ontwikkelen en te testen op gebieden zoals terugwinning van energie uit afvalwater, optimale vraaggestuurde recirculatie van warm water en optimale vraaggestuurde verwarming.

Welke invloed denkt u dat het Grundfos Studentenhuis kan hebben?

CR: Ik denk dat dit project informatie kan opleveren. De initiatieven die Grundfos hier uitvoeren helpen om aanzienlijke besparingsmogelijkheden te identificeren door de juiste initiatieven te vinden. Het zou zelfs best simpel kunnen zijn. Het punt is: niemand heeft dit ooit eerder gedaan. Dat is volgens mij echt spannend aan het project.

Ik denk dat, om een voorbeeld te noemen, een maatregel zoals het installeren van een tablet in enkele appartementen om het daadwerkelijke energieverbruik te visualiseren best interessant kan zijn. Dat is één van de maatregelen die Grundfos kan introduceren die ik zelf erg interessant vind.

PFJ: En uiteraard willen we de resultaten graag vernemen, en uitvinden of er elementen zijn die we kunnen meenemen in projecten en gebouwen waarbij Sjælsø betrokken is.

Ontdek meer over het gebouw door op de volgende tab te klikken.


Ik denk dat we een paar 'aha' momenten zullen beleven met het Grundfos Studentenhuis wanneer we uitvinden waar het verbruik van energie, en ook water, vandaan komt.

Carsten Raundahl

Het gebouw

Het Grundfos Studentenhuis bevat 159 appartementen met ruimte voor iets meer dan 200 studenten, op A-locatie in het onlangs ontwikkelde havengebied van de stad, net naast de jachthaven. Aarhus is een populaire stad voor studenten; 50,000 van de 315,000 inwoners van de stad zijn studenten bij één van de 150 verschillende onderwijsprogramma's die worden aangeboden. Het gebouw voldoet aan de eisen van de Deense 'Lage-energie Klasse 2015', met een verplichte reductie van het energieverbruik van 25% in vergelijking met standaard regels.

TAB_4_Grundfos Dormitory_NZ9X9496

Wat wordt er gemeten?
In elk appartement meten 10 sensoren de temperatuur, het gehalte aan CO2 en de relatieve luchtvochtigheid. Andere sensoren meten het elektriciteitsverbruik, en warmte via de radiatoren, en ook warm en koud water, inclusief temperatuur, druk en debiet van zowel koud als warm water. Dezelfde metingen worden opgeslagen voor het gebouw als geheel, plus factoren zoals buitentemperatuur, wind en hoeveelheid zon.

Meer dan pompen
Het Grundfos Studentenhuis laat zien dat Grundfos de intentie heeft om meer te zijn dan alleen een pompenfabrikant. Grundfos is geïnteresseerd in hele gebouwen en in het optimaliseren van alle hulpbronnen in gebouwen. Het Grundfos Studentenhuis draagt bij aan het verzamelen van kennis over optimalisatie van hulpbronnen en, in het bijzonder, gedrag van gebruikers en hoe gebruikers gemotiveerd kunnen worden om op hulpbronnen te besparen en het verbruik te verminderen. Dit wordt gedaan op een open platform en in samenwerking met universiteiten en andere geïnteresseerde partijen die de verkregen kennis over het verbruik van hulpbronnen op de schaal van een heel gebouw en de afzonderlijke gebruikers willen delen.


    Facebook Twitter LinkedIn