De Actief Huis Alliantie komt op de radar

De Actief Huis Alliantie komt op de radar
Radar

Het onlangs ontwikkelde Actief Huis radardiagram laat zien hoe alle parameters van een afzonderlijk Actief Huis ten opzichte van elkaar staan. De parameters zijn nauw gekoppeld aan de drie centrale principes van een Actief Huis:

ACTIVE_HOUSE_CIRCLES

Energie: Een Actief Huis draagt positief bij aan de energiebalans van het gebouw. Energiebronnen zijn hernieuwbaar en geïntegreerd in het gebouw, of worden gevormd door een nabij gelegen collectief energiesysteem en elektriciteitsnet.

Binnenklimaat: Een Actief Huis zorgt voor een gezonder en comfortabeler leven. Gebruikte materialen hebben een positieve invloed op comfort en binnenklimaat, en er is een overvloedige toevoer van daglicht en verse lucht.

Milieu: Een Actief Huis heeft een positieve invloed op het milieu. Er is een optimale relatie met de plaatselijke omgeving, en er is aandacht voor de totale milieubelasting tijdens de hele levenscyclus van het gebouw.

Actief Huis is een visie over gebouwen die een gezondere en comfortabeler omgeving bieden voor hun bewoners zonder het klimaat en het milieu negatief te beïnvloeden.

Het doel
Het doel van de Alliantie is om richtlijnen te verschaffen voor het ontwerpen en realiseren van gebouwen die milieuvriendelijke oplossingen combineren met een hoge mate van binnenhuiscomfort. Om dit doel te bereiken moeten de parameters op succesvolle wijze tegen elkaar worden afgewogen in een holistische benadering van het gebouw, met de eindgebruiker in het middelpunt.

Binnenklimaat
Eén van de belangrijkste aspecten is het erkennen dat het binnenklimaat een sleutelfactor is die al vanaf het begin in een duurzaam ontwerpproces dient te worden geïntegreerd. Niet in het minst omdat onderzoek aantoont dat het gedrag van de eindgebruiker een grote invloed heeft op het energieverbruik in gebouwen. Met de Actief Huis Radar wordt het gelijkwaardige belang duidelijk van energie, binnenklimaat en milieu bij het realiseren van gebouwen die meer geven dan ze nemen.

TAB_1_ACTIVE_HOUSE_Mikkel_Skott_Olsen_027

Het doel van de Actief Huis Alliantie is om verschillende disciplines samen te brengen. Als bouwsector hebben we een verantwoordelijkheid om de normen van de toekomst te helpen ontwikkelen, en om naar buiten te brengen dat laag-energie-gebouwen zowel voor eindgebruikers als bouwers aantrekkelijk zijn, als ze ontworpen zijn met de focus op binnenklimaat, milieu en energie. Mikkel Skott Olsen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ontdek meer over de Actief Huis radar door op de volgende tab te klikken.

360° scan
TAB_2_ACTIVE_HOUSE_RADAR

De Actief Huis radar geeft een 360° scan van het gebouw, waardoor het eenvoudiger is om probleemgebieden te identificeren. Tegelijkertijd laat de radar zien hoe alle parameters en doelen onderling afhankelijk zijn. Zo kunnen energieparameters bijvoorbeeld worden ingesteld op een zeer hoog niveau, wat zou kunnen betekenen dat bijv. de milieuparameters een lage waarde zouden kunnen hebben; het gebouw is dan nog steeds een Actief Huis, zo lang de milieudoelen in de praktijk zouden worden gehaald.

Gebruik
Het radardiagram kan ook op andere manieren worden gebruikt. Zo kan het diagram bijvoorbeeld verschillende ontwerpscenario's voor vergelijkingsdoeleinden weergeven, om aan te geven hoe ze van invloed zijn op andere parameters. Dit zou kunnen helpen om de prioriteiten in een project te stellen. Als alternatief kan het diagram bijdragen om minimale normen voor een project te specificeren, wat vooral nuttig kan zijn om te voldoen aan verschillende normen en regelgevingen.

De Actief Huis Radar laat zien dat de parameters afhangen van actieve keuzes binnen elke parameter, terwijl een profiel van het specifieke gebouw wordt gepresenteerd.

Moderniseren en aanpassen
De Radar kan ondersteuning bieden bij het bepalen van mogelijkheden om een bestaand gebouw te moderniseren. Door te helpen sterktes en zwaktes naar voren te halen bij de parameters van een gebouw kan de Radar  bijdragen aan de beslissing op welke gebieden toekomstige verbeteringen dienen te worden uitgevoerd. Dit maakt het een waardevol hulpmiddel voor continue beoordeling en aanpassing.

Unieke gebouwen
De Actief Huis Radar laat zien dat Actieve Huizen unieke units zijn. In elk geval zijn de unieke combinatie en integratie van de elementen en parameters van de Radar datgene wat een specifiek Actief Huis succesvol en ambitieus maakt.

Webhulpmiddel
Momenteel wordt een webhulpmiddel ontwikkeld dat mogelijk maakt om relevante gegevens voor elke parameter voor afzonderlijke gebouwen in te voeren. Op basis van deze informatie wordt een unieke radar-scan gegenereerd voor het betreffende gebouw.

Lees meer over de Actief Huis Alliantie door op de volgende tab te klikken.

De Alliantie
TAB_3_ACTIVE_HOUSE_LOGO

De Actief Huis Alliantie is een verbond van geïnteresseerde partijen die een evenwichtige en holistische benadering voor ontwerp en prestaties van gebouwen willen bevorderen. De Alliantie ondersteunt een visie van gebouwen die zorgen voor een gezonder en comfortabeler leven voor gebruikers zonder het klimaat en het milieu op negatieve wijze te beïnvloeden. De Alliantie heeft ambitieuze langetermijndoelstellingen voor toekomstige gebouwen, en gelooft dat deze alleen bereikt kunnen worden als alle belanghebbenden samenwerken. Daarom streeft de Alliantie ook om samenwerking bij bouwprojecten en productontwikkeling etc. te faciliteren, wanneer deze bijdragen aan de visie.

De ambitie van de Alliantie is dat een Actief Huis het toekomstige principe wordt voor nieuwe gebouwen en renovatie van bestaande gebouwen wereldwijd.

Leden
Ongeveer 40 bedrijven en organisaties hebben zich tot dusverre aangemeld voor de Alliantie, vele van hen afkomstig uit de architectuur en bouwindustrie, terwijl meer dan 800 gebruikers zich op de Actief Huis website hebben geregistreerd. Grundfos is één van de oprichters van de Alliantie. Een aantal demonstratiegebouwen is al in gebruik in Europa, Rusland en Noord Amerika. De Alliantie houdt ook webinars, workshops, symposia etc., en hun leden nemen deel aan beurzen en conferenties.

Specificaties
Op basis van testresultaten en ervaring stelt de Actief Huis Alliantie momenteel een herziene versie van hun specificaties op. De specificaties zijn bedoeld om een richtlijn te zijn voor het ontwerpen van een Actief Huis dat energiezuinigheid, binnenklimaat en gezondheid en welzijn van de gebruiker combineert door een soort 'gereedschapskist' te verschaffen. De Actief Huis Specificaties zijn ontwikkeld via een open-source model.

Lees meer over de Actief Huis Alliantie door hier te klikken


    Facebook Twitter LinkedIn