Het verhaal achter overstromingsbeheersing en Grundfos

Het verhaal achter overstromingsbeheersing en Grundfos
Interview: Jim Rise

Jim Rise en Mick Eriksen van Grundfos zijn de co-auteurs van het boek “Pompputten voor overstromingen ontwerpen”, dat als eerste alle aspecten bestrijkt van pompputten voor overstromingen en hun ontwerp.

Jim Rise stelde zich tot doel om de verwarring weg te nemen rondom het ontwerpen van pompputten, gezien zijn 15-jarige ervaring op dit gebied. Hij ging zitten en schreef het boek 'Pompputten voor overstromingen ontwerpen' om op systematische wijze de belangrijkste informatie te verzamelen over pompputten voor overstromingen en het ontwerp ervan.

Wat heeft u geïnspireerd om het boek te schijven?

Jim Rise, Sales Development Manager, Grundfos.

Jim Rise: Mijn ervaring is dat 90% van de fouten die betrekking hebben op pompen in pompputten het gevolg zijn van het ontwerp van de pompput. Voor zover ik weet is met de verschijning van dit boek voor het eerst alle relevante informatie bijeen gebracht. Het boek bestrijkt ontwerp, installatie, inbedrijfstelling en bedrijf, en we schreven het voornamelijk om mensen te helpen om de ergste ontwerpfouten te vermijden.

Belangrijk voor mij was om deze kennis over overstromingsbeheersing en pompputten beschikbaar te maken voor mensen die werkzaam zijn op dit gebied, zodat hun pompputten kunnen doen waarvoor ze bedoeld zijn - vele jaren betrouwbaar werken en helpen de problemen te verlichten die door overstroming veroorzaakt zijn. Ik vind het fijn om te melden dat ik van overal ter wereld positieve feedback heb gekregen over het boek.

FOTO: Jim Rise, Sales Development Manager, Grundfos

Handboek pompputten voor overstromingen ontwerpen

Download het nieuwe handboek
over pompputten voor overstromingen


90% van de fouten die betrekking hebben op pompen in pompputten zijn het gevolg van het ontwerp van de pompput.

Jim Rise, Sales Development Manager, Grundfos

Welke soorten ontwerpfouten heeft u in pompputten aangetroffen?

Pompput

Jim Rise: Pompputten zijn vaak oud en werden vele jaren geleden gebouwd, toen een stad veel kleiner was dan nu. Dat betekent dat de pompput een veel groter gebied moet afvoeren dan waar de put voor ontworpen is, en wat vaak gebeurt is dat de bestaande pompen simpelweg vervangen worden door grotere pompen die meer water kunnen verpompen.

Eén van de problemen met het alleen maar vervangen van de oorspronkelijke pompen door grotere is dat je gemakkelijk een werveling creëert, want het extra volume water wordt sneller verpompt met grotere pompen, terwijl de rest van de put - zoals de uitgaande leidingen - dezelfde afmetingen hebben. Dit kan leiden tot luchtinsluitingen en cavitatie.

Dit is slechts één voorbeeld uit mijn boek. Ik wilde laten zien hoe belangrijk het is om rekening te houden met alle factoren, en een pompput ontwerpen die aan de eisen voldoet.

Waarom is Grundfos betrokken bij overstromingsbeheersing?

Grundfos overstromingsbeheersing

Jim Rise: Overstroming is de sterkst groeiende oorzaak van rampen in de wereld, terwijl tegelijkertijd 50% van de wereldbevolking in laaggelegen gebieden leeft. Dit betekent dat de noodzaak van overstromingsbeheersing ook groeit.

Tegelijkertijd is één van Grundfos' belangrijkste doelstellingen om voorop te lopen in technologieën die de kwaliteit van leven van mensen verbeteren, en overstromingsbeheersing is een gebied waar we de technologie en de producten hebben om dat te doen.

Ik heb een kaart in mijn boek opgenomen om aan de lezers te laten zien dat ze hulp kunnen vinden voor het ontwerpen van een pompput die geschikt is voor hun klimaatomstandigheden. In de tropen is er op bepaalde tijdstippen zeer zware regenval, terwijl in Noord Europa de regenval gelijkmatiger verdeeld is - los van klimaatverandering, uiteraard. De kaart geeft aan hoe Grundfos betrokken is geweest bij het ontwerpen van pompputten waarmee de uitdagingen worden aangegaan, wat de klimaatzone ook is.

Kunt u een goed voorbeeld geven?

Kleine praktische details kunnen een verschil maken. Zo zorgen compactere pompen er bijvoorbeeld voor dat de klant ruimte kan besparen bij het bouwen van de pompput en dus op bouwkosten kan besparen, soms wel 20%.

Jim Rise, Sales Development Manager, Grundfos

Jim Rise: Het project in Mumbai, India, is een goed voorbeeld (zie meer onder de tab "Video: De oplossing van Mumbai"). Grundfos was direct vanaf het begin betrokken bij het ontwerp en de apparatuur. Grundfos beheert zelfs de pompput.

Naar mijn mening is het belangrijk om in systemen en oplossingen te denken, met inbegrip van pompen en installaties, SCADA systemen, service en communicatie. Maar tegelijkertijd kunnen kleine praktische details een verschil maken in het dagelijkse bedrijf. Zo zorgen compactere pompen er bijvoorbeeld voor dat de klant ruimte kan besparen bij het bouwen van de pompput en dus op bouwkosten kan besparen, soms wel 20%.

Grundfos pompen hebben ook eigenschappen zoals de Grundfos Turbulence Optimiser™, een rubberen diffuser die op het slakkenhuis van de pomp is gemonteerd. Wanneer de pomp draait, dan zet de Turbulence Optimiser™ uit en vermindert de turbulentie, zijn er minder energieverliezen en wordt 1-2% aan energieverbruik bespaard, en dat kan behoorlijk oplopen in een grote pompput. Het was dus belangrijk voor mij om het grote plaatje op een systematische manier te presenteren en uit te leggen, maar ook om de kleine details te benoemen die een verschil maken bij het optimaliseren van pompputten.

Jim Rise
Jim Rise, Sales Development Manager bij Grundfos was één van de schrijvers van ‘Pompputten voor overstromingen ontwerpen’ en maakte deel uit van het team dat het Global Water Competence Centre in Denemarken oprichtte.

Voor meer informatie en ontwerprichtlijnen, praktijkvoorbeelden en andere informatie over overstromingsbeheersing, klik hier.

Video: De oplossing van Mumbai

Grote delen van de stad Mumbai liggen laag en worden regelmatig getroffen door grote overstromingen vanwege de jaarlijkse moessonregens. Mumbai is het woongebied van 13 miljoen inwoners, terwijl er nog eens 7 miljoen mensen in de stedelijke agglomeratie wonen. Daarnaast is Mumbai de commerciële hoofdstad van India.

Om het probleem aan te pakken stelde het gemeentebestuur van Mumbai een pompput voor overtollig regenwater in centraal Mumbai voor. Grundfos leverde een complete oplossing voor de pompput, met naast de pompen ook een SCADA regelsysteem en elektromechanische systemen. Vandaag de dag biedt de pompput een duurzame oplossing voor het terugkerende probleem van overstroming in Mumbai.


    Facebook Twitter LinkedIn