Wat eisen huurders van commerciële gebouwen?

Wat eisen huurders van commerciële gebouwen?
Bovenaan de lijst
TAB_1_Lend_Lease_GETTY_117038287

Lend Lease, een wereldwijde groep voor vastgoed en infrastructuur, weet dat huurders een gelukkige en gezonde werkomgeving in een duurzaam gebouw bovenaan hun wensenlijst hebben staan, als het om commerciële eigenschappen gaat. Peter Wilding (PW), Managing Director Azië, Project Management & Construction bij Lend Lease, zegt ons ook dat in de Aziatisch-Pacifische markt 'het nieuwe werken' en flexibiliteit opkomende trends zijn.

Marktleider in de commerciële kantoorgebouwensector
Lend Lease beheert een uitgebreide portefeuille met vastgoed in de Aziatisch-Pacifische regio, is een wereldwijd specialist in vastgoedbeheer, en is actief in het financieren, ontwikkelen en bouwen van gebouwen en infrastructuur. Het bedrijf is marktleider in de Australische commerciële kantoorgebouwensector en heeft daarnaast voor 10.3 miljard Australische dollars aan detailhandelvastgoed in beheer. Het bedrijf heeft uitgebreide activiteiten door heel Azië, inclusief de inrichting van het hoofdkantoor van Citibank en Standard Chartered Bank in Singapore, meer dan 200 commerciële projecten in Japan en talrijke detailhandelprojecten in Singapore en Maleisië.

Lend Lease wereldwijd
Opgericht in Australië in 1958 heeft Lend Lease wereldwijd meer dan 18,000 werknemers. Lend Lease en Grundfos delen een langdurige toewijding aan duurzaamheid en duurzame gewoontes, en de twee bedrijven zijn partners in een serie projecten wereldwijd.

Hier vallen de ontwikkeling van het Darling Quarter in het Australische Sydney en de onlangs voltooide, met een BCA Green Mark Platinum bekroonde productiefaciliteit van Grundfos in Singapore onder.

Eisen

Wat eisen huurders van utiliteitsgebouwen?

PW: De grote meerderheid van de huurders in commerciële kantoren van Multinational Corporation (MNC) is op zoek naar ruimte die bijdraagt aan een gelukkige en gezonde werkomgeving. Dit kan typisch worden vertaald naar een eis voor LEED of Green Mark of een andere plaatselijke vorm van een duurzame kwalificatie. Vaak zijn ze verplicht om duurzame gebouwen te betrekken.

Zijn er gemeenschappelijke eisen?

PW: Op basis van de ervaring van Lend Lease zou ik zeggen dat - hoewel trends veranderd zijn - duurzame, innovatieve en efficiënte gebouwen steeds meer een eis worden. In de commerciële sector is de eis van de huurders de drijfveer voor zeer duurzame gebouwen. En gebouwen die door de eigenaar bewoond of betrokken zijn, zijn bijna altijd ontworpen en gebouwd volgens de hoogst mogelijke duurzaamheidsnormen, met gepaste aandacht voor voortdurende bedrijfskosten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. In de industriële sector is de eerste serie industriële gebouwen met Green Mark Platinum bekroning voltooid in Singapore, met inbegrip van de nieuwe faciliteit van Grundfos die door Lend Lease werd ontworpen en gebouwd. Met proactieve overheden die passende wetgeving doorvoeren is de groene agenda niet langer 'fijn om te hebben' maar eerder 'doen'.

TAB_2_Lend_Lease_DSC_3759

Willen huurders doorgaans meer betalen voor duurzamere of innovatieve gebouwen?

PW: Ja, en dit komt meer voor in de commerciële sector. Door onze brede wereldwijde ervaring heeft Lend Lease laten zien dat duurzaamheid en creativiteit bij het ontwerp van gebouwen niet veel geld hoeft te kosten voor de eigenaren of gebruikers.


Duurzame gebouwen hebben een positieve invloed op de levenscyclus en bedrijfskosten van vastgoed, en dit heeft nu meer aandacht van huurders dan 10-15 jaar geleden.

Zijn er verschillen tussen de eisen van huurders als het gaat om nieuwbouwprojecten of gerenoveerde gebouwen?

PW: Huurders erkennen dat er beperkingen zijn aan het werken in bestaande gebouwen, en zouden liever helemaal opnieuw beginnen. Maar Lend Lease heeft kunnen demonstreren, via een aantal recente projecten, dat creativiteit en duurzaamheid niet per se beperkt worden door een bestaand gebouw. We zijn in staat geweest om commerciële waarde en duurzame resultaten te maximaliseren, om aanzienlijk aantrekkelijker gebouwen en werkruimtes voor personeel te realiseren, met uiteindelijk hogere huuropbrengsten voor hun eigenaren.

Toekomstige trends

Welke trends ziet Lend Lease Asia voor de toekomst?

TAB_3_LEND_LEASE_20110507_MG_7389

PW: Naar onze mening wordt in de loop van de tijd de grens tussen werk en spel steeds vager. Flexibiliteit en vooruitgang in communicatietechnologie zijn hierbij van groot belang.

Bijvoorbeeld met Het Nieuwe Werken, een concept dat zeer innovatieve, duurzame en flexibele werkomgevingen creëert - in directe reactie op de dagelijkse werkzaamheden van mensen. Mensen hoeven niet langer de hele dag bij elkaar te zitten om productief te zijn in hun werk. Op maat ontworpen, creatieve en gezamenlijke werkomgevingen die de zakelijke activiteiten kunnen versterken duiken steeds meer op.

Een voorbeeld is de Commonwealth Bank van Australië in het Darling Quarter in Sydney, waarin zo'n 5,000 werknemers gehuisvest zijn. Deze 6 Star Green Star bekroonde campusfaciliteit is ontworpen als een werk- en sociaal centrum zonder vaste werkplekken, maar met een enorm volume aan werkruimtes - privé, openbaar en voor samenwerking - om allerlei soorten werkzaamheden te stimuleren.


Aangezien duurzame gebouwen eerder de norm dan de uitzondering worden, geloven we dat creativiteit bij het bouwen en het ontwerpen van de werkplek - naast duurzaamheid - een belangrijke punt van verschil wordt, zoals al kan worden gezien in enkele internationale markten als Australië, Europa en de VS.

Wat is de rol van bestaande gebouwen?

TAB_3_LEND_LEASE_Peter Wilding

PW: Aangezien moderne en duurzame gebouwen steeds meer opduiken in het stadsgezicht van Azië komen de oudere, minder aantrekkelijke en minder efficiënte gebouwen onder steeds meer druk te staan om te veranderen om concurrerend te blijven. Zij die de uitdaging niet onderkennen zullen achterblijven.

We hebben een toename in de mogelijkheden opgemerkt bij het herpositioneren van bestaand vastgoed als eigenaren erkennen welke uitdagingen ze moeten aangaan. Daarnaast is een groene (duurzame) make-over als onderdeel van een eventuele verbetering van het vastgoed een eerste vereiste geworden in reactie op de markteisen van huurders. In de meeste gevallen wordt hierbij ook een erkende duurzaamheidskwalificatie behaald.

Peter Wilding is binnen Lend Lease verantwoordelijk voor het aansturen van de strategie, groei, activiteiten en benodigde middelen op het gebeid van projectmanagement en de bouw voor heel Azië. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in projectmanagement in de bouwwereld, en heeft gewerkt in Australië, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore.


    Facebook Twitter LinkedIn