Duurzame gebouwen

file

Grundfos richt zich op groene gebouwen

We willen dat Grundfos' gebouwen onze waarden en merk ondersteunen. Daarom moet duurzaamheid op het netvlies zitten bij het oprichten en onderhouden van gebouwen van Grundfos. Tegelijkertijd hopen we dat ze onze klanten en medewerkers kunnen inspireren om duurzame oplossingen te gebruiken.

Grundfos' begrip van duurzaamheid is dat onze gebouwen, binnen technisch en economisch redelijke kaders, zoveel mogelijk rekening moeten houden met verbruik van hulpbronnen, energiezuinigheid, binnenklimaat en maatschappelijke voorwaarden.

Als een wereldwijd opererend bedrijf zorgen we, bij het plannen van nieuwe gebouwen en ook bij het renoveren van bestaande constructies, voor de naleving van de eisen van LEED1 (LEED Green Building Rating system, USGBC), niveau Goud of overeenkomstige eisen volgens een lokale norm. Waar relevant verkrijgen we certificering van de gebouwen. Als milieu- of marktvoordelen kunnen worden behaald, dan gaan we plaatselijk voor een hoger ambitieniveau, bijv. LEED, niveau Platina.

Lokale voorwaarden en verzoeken spelen altijd een belangrijke rol. Wanneer echter is beoordeeld dat gebouwtechnologie en technische oplossingen uit andere geografische gebieden bij kunnen dragen aan langdurige milieuvoordelen, dan moeten deze worden gebruikt.

Wanneer bedrijven en land worden gekocht, dan is het belangrijk om altijd milieu- en transportomstandigheden te evalueren. Het is de verantwoordelijkheid van Group Environment en Group Properties om ontwikkeling binnen het gebied te volgen, alsmede het ontwikkelen van het hierboven genoemde beleid.

Group Properties draagt verantwoordelijkheid voor beleidseffectieve uitvoering wanneer nieuwe gebouwen worden ontworpen en bestaande constructies worden gerenoveerd.