Doelstellingen voor duurzame gebouwen

Duurzame gebouwen - doelstelling 2009-2015

Grundfos heeft doelen gesteld en een gebouwcode gedefinieerd, en dit classificatiesysteem geeft het duurzaamheidsgehalte van onze gebouwen weer van klasse 1 t/m 3, waarbij gebouwen met klasse 1 laag energie- en waterverbruik hebben, of een toekenning op LEED Goud niveau kunnen krijgen - of hoger.

Doelstellingen

  • Definieer de 'Gebouwcode' voor gebouwen van Grundfos en stel specifieke verbeteringsdoelen in voor alle Grundfos-locaties - jaar 2009.
  • Definieer de 'Gebouwcode' voor gebouwen van Grundfos en stel specifieke verbeteringsdoelen in voor alle Grundfos-locaties - jaar 2009.
  • Vanaf 2010 wordt gebouwcode klasse 1 beschouwd als het doel om naar te streven voor nieuwe gebouwen van Grundfos.
  • Toevoer van hernieuwbare energie wordt gekozen wanneer de terugverdientijd minder dan 5 jaar is.
  • In 2015 is het verbruik van energie op basis van fossiele brandstoffen gereduceerd met 30% in alle bestaande gebouwen (vergeleken met 2008). Dit kan worden bereikt met reductie van energieverbruik of door toevoer van hernieuwbare energie.
  • Huishoudelijk water wordt vanaf 2012 niet meer gebruikt om te sproeien.
  • In 2015 telt het hergebruik van grijs afvalwater en opvang van regenwater voor meer dan 30% mee bij het waterverbruik in alle bestaande gebouwen van Grundfos (vergeleken met 2008).
Duurzaam gebouw