Doseernauwkeurigheid bevestigd in universitair onderzoek

Overview_TEXT

Overzicht

Grundfos beweert dat de SMART Digital DDA-FCM een doseernauwkeurigheid heeft die beter is dan +/-1 procent van het setpoint. Deze nauwkeurigheid biedt vele voordelen, zoals een lager chemicaliënverbruik en ook continue en nauwkeurige dosering van chemicaliën. Maar is de DDA-FCM echt zo nauwkeurig? Een onderzoek uitgevoerd aan de Hogeschool van Weihenstephan-Triesdorf door professor Dirk Rehmann moest hierin helderheid verschaffen door de doseernauwkeurigheid van de Grundfos SMART Digital DDA-FCM 7.5-16 te vergelijken met die van een oudere doseerpomp van Grundfos (model DMI 3-10).

De DMI 3-10 is een standaard doseerpomp met synchroonmotor en slaglengte-instelling. Deze pomp heeft een bereik van 1: 10 (300 ml/uur tot 3 l/uur) dat bovendien nog kan worden verlaagd door de slagfrequentie te regelen (in/uitschakelen van de motor). De DDA-FCM digitale doseerpomp heeft een doseerbereik van 2.5 ml/uur tot 7.5 l/uur. Door middel van stappenmotortechnologie regelt de DDA-FCM de doseerhoeveelheid door het toerental te veranderen tijdens de persslag. Mechanische aanpassing van de slaglengte is niet nodig. Een geïntegreerde sensor in de doseerkop van de DDA-FCM meet de doseerhoeveelheid en corrigeert automatisch de daadwerkelijke waarde; tegelijkertijd bewaakt de sensor het gehele doseerproces.

De doseernauwkeurigheid van beide pompen werd getest met water en chloorbleekmiddel. De DMI 3-10 doseerde water bij 20 °C met een absolute doseernauwkeurigheid van 5.6 % bij 3 l/uur (slaglengte 100%, slagfrequentie 84.5%) en 21% bij 0.015 l/uur (slaglengte 10%, slagfrequentie 4.2%). Met de DDA-FCM 7.5-16 is de afwijking tussen het setpoint en de daadwerkelijke waarde minder dan één procent bij een debiet van meer dan 50 ml/uur. Bij een nominaal debiet van 5 ml/uur tot 10 ml/uur is de waarde minder dan twee procent.

De herhaalbaarheid van de DDA-FCM is minder dan één procent over het gehele doseerbereik. Bij een nominaal debiet van 2.5 ml/uur was de nauwkeurigheid 1.36 procent. Ter vergelijking: de doseernauwkeurigheid van de DMI varieert van 0.1 tot 8 procent.

Chloorbleekmiddel is één van de meest gedoseerde chemicaliën bij waterbehandeling. Grundfos beweert dat de SMART Digital DDA-FCM deze ontgassende chemische stof (NaOCl 13%, 35° C) zonder extra apparatuur kan doseren. Ook deze bewering werd geverifieerd door de Hogeschool van Weihenstephan-Triesdorf; de doseernauwkeurigheid van de DDA-FCM voor doseerdebieten van meer dan 100 ml/uur is minder dan één procent. De doseernauwkeurigheid van de DMI met chloorbleekmiddel varieert tussen 4.5% en 36.6%, afhankelijk van het ingestelde debiet.

Afhankelijk van de evenredige doseerhoeveelheid kan op 5 tot 19% van de chemicaliën worden bespaard dankzij de doseernauwkeurigheid van de DDA. Bij het doseren van 70 ml/uur vlokmiddel bespaart de DDA-FCM 100 liter vlokmiddel per jaar.

De conclusie is helder: als het gaat om nauwkeurigheid is de SMART Digital DDA-FCM veel beter dan conventionele doseertechnologie. De DDA-FCM kan doseren met uitermate hoge nauwkeurigheid van 5 ml/uur tot 7.5 l/uur. Deze pomp is ook heel geschikt voor het doseren van ontgassende vloeistoffen met hoge nauwkeurigheid over het gehele doseerbereik en bij meer dan 0.1 l/uur.

Verwante praktijkvoorbeelden:

Oplossen van problemen met dampbellen bij Amerikaanse afvalwaterzuiveringsinstallatie


Complexe bioethanol-productie vertrouwt op DDA-FCM


DDA-FCM geeft snoepfabrikant nieuwe flexibiliteit


Besparingen en procesveiligheid bij SaSch

Onderwerp:

Onafhankelijk universitair onderzoek bevestigt de uitzonderlijke nauwkeurigheid van de DDA-FCM

Locatie:

in het Duitse Freising

Bedrijf:

De Hogeschool van Weihenstephan-Triesdorf

Contacts_TEXT

Contact

Als u een gelijkaardige oplossing zoekt, gelieve ons te contacteren voor verdere informatie.

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg

Contact

Als u een gelijkaardige oplossing zoekt, gelieve ons te contacteren voor verdere informatie.

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
How to Buy_TEXT

Hoe aankopen

In dit gedeelte sturen we u door naar de website van uw land

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg