Oplossen van problemen met dampbellen bij Amerikaanse afvalwaterzuiveringsinstallatie

Overview_TEXT

Overzicht

De Beaufort-Jasper Water and Sewer Authority (BJWSA) is een overheidsinstantie zonder winstoogmerk, opgericht door de staat South Carolina om te voorzien in drinkwater en om afvalwater te zuiveren in de gewesten Beaufort en Jasper in het zuidoosten van de Amerikaanse staat South Carolina. De BJWSA is toonaangevend in het hergebruik van water en is in staat om dagelijks maximaal zo'n 20 miljoen liter water te hergebruiken, onder meer voor besproeiing in woonwijken.

De situatie

De BJWSA bedrijft een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) met bezinkvijvers bij Point South in South Carolina. De installatie voor 1,3 miljoen liter per dag werd in 2009 gemoderniseerd om afvalwater uit de kleine gemeenschap van Point South en een nieuw geplande gemeenschap met een beoogde omvang van 2,500 huizen te verzamelen en te zuiveren. Vanwege de recessie van 2009 werd de geplande gemeenschap opgeschort, en tot op heden zijn er nog geen huizen gebouwd. Als gevolg hiervan was het gemiddelde debiet naar de nieuwe installatie maar 200.000 liter per dag, waarbij het debiet 's nachts daalde tot slechts 45 liter per minuut.

De AWZI van Point South loost het effluent door dit naar een veld te pompen. Doel van de BJWSA is om 1.5 ppm chloor over te houden in het uiteindelijke effluent. Tijdens de modernisering van de installatie plaatste de aannemer twee motor-aangedreven mechanische membraanpompen van ½ PK, voorzien van een uiteinde om vloeistoffen automatisch te ontgassen, om 12.5 procent natriumhypochloriet te doseren. De mechanische membraanpompen, uitgerust met een interne aandrijving met variabele frequentie (VDF) en aanpassing van de slaglengte, werden gedimensioneerd voor maximaal 100 liter per uur bij 10 bar. De hoeveelheid 12.5 procent hypochloriet die nodig is om het effluent te zuiveren strekt zich uit van 10 liter per uur in zomerse weekenden en grote regenbuien tot slechts 0,4 liter per uur tijdens de wintermaanden.

De originele pompen werkten naar tevredenheid bij hogere debieten van de toegevoerde chemicaliën, maar kregen te maken met blokkerende dampbellen bij lagere debieten. Om het ontgassingsprobleem en de resulterende dampbellen te kunnen beheersen, injecteerden medewerkers van de installatie chemicaliën met hogere debieten dan nodig was, en spuiden ze de dampen uit de pompkop tijdens hun inspecties. De ontgasser van de pompen slaagde er niet in om de damp uit de pompkop te verwijderen. Uiteindelijk werden medewerkers van de installatie gedwongen om de concentratie natriumhypochloriet omlaag te brengen van 12.5 procent naar 6 procent, om de pompen die chemicaliën toedienen betrouwbaarder te laten werken. Deze handmatige verdunning moest eens in de zeven dagen worden gedaan door de operator van de installatie, waardoor de operationele kosten en de kosten voor chemicaliën hoger werden voor de BJWSA.

De Grundfos oplossing

De BJWSA was al bekend met de Grundfos DME doseerpomp en digitale doseertechnologie, en begreep de voordelen van digitaal doseren. Ze wilden graag terug naar de oorspronkelijke concentratie van 12.5 procent hypochloriet en niet de chemicaliën verdunnen om de bestaande pompen te kunnen blijven gebruiken. Afgesproken werd om een Grundfos SMART Digital DDA pomp te testen bij de AWZI. De pomp zou moeten worden aangestuurd door een 4-20 mA signaal van een debietmeter in de chloorkamer. Dit was een goede gelegenheid om te testen of de pomp ontgassende vloeistoffen kon verwerken bij lage debieten.

De DDA pomp werd ingeschakeld en aangezogen met de verdunde 6 procent hypochloriet. Tientallen hypochloriet-belletjes ter grootte van een cent bewogen naar boven in de doorzichtige plastic buis door de pompkop en naar de afvoer, als indicatie dat de pomp naar behoren werkte. Door de automatische ontluchting, Flow Control en AutoFlowAdapt kon de DDA automatisch het toerental aanpassen om luchtbellen te verwijderen en tegelijkertijd de ingestelde capaciteit leveren, zelfs met drukwisselingen in de leiding. De 4-20 mA ingang werd afgestemd op het gewenste minimale en maximale debiet.

Het resultaat

De BJWSA observeerde de pomp iets langer dan een week en merkte dat de pomp het perfect deed zonder enige blokkering door dampbellen. Toen werd besloten om de DDA uit te proberen met de oplossing met de concentratie van 12.5 procent. Na deze omschakeling bleef de pomp probleemloos werken. In de daaropvolgende weken onderging South Carolina een zeer hete zomer met temperaturen die vaak hoger waren dan 37 °C en niet vaak lager dan 32 °C. Tijdens de hete zomer, de herfst en de winter vertoonde de SMART Digital DDA nooit een probleem met dampbellen.

Naast de aanzienlijke toename in betrouwbaarheid en het vermogen om natriumhypochloriet met hoge concentratie te kunnen doseren merkte de BJWSA nog twee voordelen. Ten eerste daalde hun verbruik aan chemicaliën van een gemiddelde van 42 liter per dag bij de concentratie van 6 procent naar 8 liter per dag bij de concentratie van 12.5 procent, een kostenbesparing voor de BJWSA. Ten tweede is de DDA-installatie aangesloten op een stroomvoorziening die de elektrische belasting weergeeft. De pomp verbruikt slechts 1 procent van de belasting. Van de oorspronkelijke pompen werd de belasting niet gemeten, maar de operator merkte op dat tijdens een stroomstoring de noodstroom slechts 15 minuten werkte met de motor-aangedreven pompen, en nu 45 minuten werkt met de SMART Digital DDA. Door het chemicaliënverbruik en het stroomverbruik te verminderen door de DDA in te zetten vermindert de BJWSA ook hun voetafdruk en milieubelasting.

Verwante praktijkvoorbeelden:

Complexe bioethanol-productie vertrouwt op DDA-FCM


DDA-FCM geeft snoepfabrikant nieuwe flexibiliteit


Besparingen en procesveiligheid bij SaSch


Doseernauwkeurigheid bevestigd in universitair onderzoek

Onderwerp:

SMART Digital oplossing doseert natriumhypochloriet in AWZI-toepassing zonder problemen met dampbellen

Locatie:

Point South, South Carolina, VS

Bedrijf:

De Beaufort-Jasper Water and Sewer Authority

Contacts_TEXT

Contact

Als u een gelijkaardige oplossing zoekt, gelieve ons te contacteren voor verdere informatie.

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg

Contact

Als u een gelijkaardige oplossing zoekt, gelieve ons te contacteren voor verdere informatie.

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
How to Buy_TEXT

Hoe aankopen

In dit gedeelte sturen we u door naar de website van uw land

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg