Terms of use and privacy policy

Het Win and Earn programma is onderdeel van Grundfos for Installers die u de mogelijkheid biedt om punten te sparen. Het Win and Earn programma is enkel en alleen voor professionele pomp installateurs – zaakvoerders/managers en hun werknemers.

 

CAMPAGNE PERIODE

Het Win & Earn programma zal lopen van 01/07/2016 - 31/03/2019.

 

1. VOORWAARDEN VOOR DE “WIN AND EARN”-WEDSTRIJD EN HET “WIN AND EARN”-PROGRAMMA

De “Win and Earn”-module is een onderdeel van de Applicatie, die de mogelijkheid biedt om aan wedstrijden deel te nemen en punten te verzamelen.
Deze “Win and Earn”-wedstrijd en het “Win and Earn”-programma zijn uitsluitend bestemd voor professionele installateurs van pompen – eigenaars van bedrijven/managers en hun werknemers. De actie loopt vanaf 01.07.2016.
De website waarnaar wordt verwezen is te vinden onder http://be.grundfos.com/grundfos-for-installers/win-and-earn.html.

1.1. HET “WIN AND EARN”-PROGRAMMA – voor rechtspersonen

Het “Win and Earn”-programma is gericht op bedrijven die pompen installeren binnen België-Luxemburg. De werknemers en de eigenaar van het bedrijf/de verantwoordelijke aankoopmanager registreren de producten van Grundfos die zij aankopen, en krijgen in ruil punten die kunnen ingewisseld worden voor cadeaubonnen voor het bedrijf. De cadeaubonnen mogen door de onderneming enkel voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt en mogen nooit door de eigenaar van het bedrijf/de aankoopmanager voor privédoeleinden worden gebruikt. De eigenaar van het bedrijf/de aankoopmanager moet de Applicatie downloaden en inschrijven voordat er punten kunnen worden verzameld. De eigenaar van het bedrijf/aankoopmanager dient 18 jaar of ouder te zijn, om de firma voor het “Win and Earn”-programma in te schrijven. Op de inschrijvingspagina zal u worden gevraagd of u eigenaar/manager of werknemer bent. U zult vervolgens een mogelijkheid hebben om een productcode in de Applicatie in te voeren. De code bevindt zich op de buitenkant van de pompverpakking van Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, MAGNA1, MAGNA3, CMB, Comfort, Conlift, PM, MQ, RMQ, SB/SBA, SOLOLIFT, SCALA2, SP, SQ/SQE, Unilift, UPS en UPS2 (behalve onderdeel nr. 98425736).

Als eigenaar/manager ontvangt u punten voor uw bedrijf als u een product koopt en registreert. U verdient ook punten voor uw bedrijf als u werknemers heeft die een product kopen en registreren en zij invullen dat zij voor uw bedrijf werken. Er zijn 4 productcategorieën in het programma, namelijk:

http://be.grundfos.com/nl/grundfos-for-installers/win-and-earn/terms-of-use.html

De punten die worden verzameld tijdens de campagneperiode van 01.07.2016 tot 31.03.2019, kunnen worden ingewisseld voor cadeaubonnen voor het bedrijf op Amazon DE via http://www.amazon.de/.
Zodra u beslist om de punten in te wisselen voor een specifieke bon voor het bedrijf, ontvangt u een code die u kunt gebruiken voor de aankoop van producten bij de geselecteerde onlinewinkel. Er is geen minimum aankoopbedrag van toepassing.

2000 punten hebben een waarde van 20 EURO.

U kunt de punten op elk ogenblik voor 31.12.2019 inwisselen voor bonnen.
De punten kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld of andere producten/goederen, maar kunnen enkel worden opgevraagd bij online partners van bonnen, die deel uitmaken van het programma. Deelnemers moeten de prijs aanvaarden in de aangeboden vorm.
Wanneer u een product uit een van de productfamilies zonder een “Win & Earn”-sticker heeft gekocht binnen de campagneperiode en in het campagneland, kunt u uw lokale verkoopfirma – marketingbellux@grundfos.com - contacteren en op voorlegging van een factuur in ruil een productcode ontvangen.
De punten die in de wedstrijd worden verdiend, zullen in hetzelfde land worden ingewisseld als waarin ze werden verdiend. U mag niet in een land punten verdienen en deze in een ander land inwisselen.
U mag enkel een code registreren en punten verdienen voor uw bedrijf als u of iemand binnen uw bedrijf een product heeft gekocht uit de voormelde productfamilies. Als Grundfos hieromtrent enige fraude vermoedt, is het aan Grundfos toegestaan om de persoon die de fraude pleegt uit de “Win & Earn” uit te sluiten.

1.2. DE “WIN AND EARN”-WEDSTRIJD

De “Win and Earn”-wedstrijd geldt voor zowel de werknemers van de installatiebedrijven van pompen als de eigenaars van bedrijven/managers. Een voorwaarde vooraf voor de deelname van de werknemers aan de “Win and Earn”-wedstrijd is echter dat hun leidinggevende de toestemming heeft gegeven voor de deelname van de werknemer en voor de ontvangst van de prijs door de werknemer, als de werknemer wint. De werknemer draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de leidinggevende van de werknemer de toestemming geeft voor zijn/haar deelname aan de “Win and Earn”-wedstrijd. Op de inschrijvingspagina zal u worden gevraagd of u eigenaar of werknemer bent. U zal vervolgens de kans hebben om een productcode in te voeren, die op de buitenkant van de pompverpakking kan worden gevonden bij de Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, MAGNA1, MAGNA3, CMB, Comfort, Conlift, PM,
MQ, RMQ, SB/SBA, SOLOLIFT, SCALA2, SP, SQ/SQE, Unilift, UPS en UPS2 (behalve onderdeel nr. 98425736).

Voor deelname aan de wedstrijd is een aankoop vereist.
U ontvangt een ticket voor een maandelijkse prijstrekking per product dat u registreert, ongeacht of u een werknemer of een eigenaar/manager bent.
Er zijn 4 productcategorieën in de wedstrijd, namelijk:
Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, MAGNA1, MAGNA3, CMB, Comfort, Conlift, PM, MQ, RMQ, SB/SBA, SOLOLIFT, SCALA2, SP, SQ/SQE, Unilift, UPS en UPS2 (behalve onderdeel nr. 98425736).

Once a month an email will be send to all participants of the month with a question to answer in order to qualify to the montly draw. If the
answer is correct participants will be a part of the competition

1.3. KWALIFICATIE EN TREKKING VAN DE WINNAARS

De wedstrijd loopt van 01.06.2016 tot 31.03.2019. De winnaar zal willekeurig getrokken worden uit alle geldige registraties en zal rechtstreeks per e-mail gecontacteerd worden. De trekking vindt plaats in de eerste week van elke maand. Wanneer een werknemer een maandelijkse prijs wint en de manager/eigenaar van het bedrijf de firma heeft ingeschreven voor de “Win and Earn”, zal de manager/eigenaar van het bedrijf een e-mail ontvangen om in te stemmen met de ontvangst van de prijs door de werknemer. Wanneer de manager/eigenaar van het bedrijf de firma niet heeft ingeschreven voor de “Win and Earn”, zal Grundfos contact opnemen met de werknemer met het oog op het ontvangen van de schriftelijke goedkeuring van zijn/haar leidinggevende. Wanneer Grundfos geen goedkeuring ontvangt van de manager/eigenaar van het bedrijf/leidinggevende, zal de werknemer de prijs niet in ontvangst kunnen nemen en zal er een nieuwe trekking zijn.
Kwalificatie voor de maandelijkse trekking

Om zich te kwalificeren voor de maandelijkse trekking dient u een vraag te beantwoorden die u per e-mail wordt toegestuurd. Indien u deze vraag correct beantwoordt, heeft u zich gekwalificeerd om aan de maandelijkse trekking deel te nemen. Het antwoord op de vraag dient binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail te worden doorgegeven. Als Grundfos het antwoord niet ontvangt, zal u niet deelnemen aan de willekeurige trekking.

1.4. PRIJZEN

De prijs is een tablet.
De prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld of andere producten/goederen.

 

2.0 PRIVACYBELEID

2.1 Lees hier hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken in relatie tot WIN & EARN.

 

3.0 Toestemming om marketingmateriaal te ontvangen

3.1 Als u een handelsvergunning heeft gegeven aan Grundfos, lees dan hier hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.