Primaire behandeling

Overzicht

Overzicht

Screening station

Onbehandeld rioolwater bevat een groot aandeel grote materialen, zoals toiletpapier, textiel, zakdoeken alsmede plastic zakken en stukken hout. Dergelijke materialen moeten worden verwijderd als eerste stap van het behandelingsproces en niet in de laatste plaats om verstopping en mogelijke storingen van de mechanische apparatuur van de waterzuiveringsinstallatie te voorkomen. Het screening station is daarom de eerste stap in de mechanische behandeling van afvalwater.

Het doelmatig wassen van het achtergehouden materiaal zal de hoeveelheid afval aanzienlijk reduceren en geurproblemen voorkomen. Grundfos biedt pomp- en besturingsoplossingen voor de effectieve backwash van de zeven, waardoor een betrouwbare werking van uw zeefstation is gewaarborgd.

Het Grundfos Hydrp MPC programma van meertraps drukverhogingssystemen betekent dat u uw drukzones gemakkelijk kunt beheersen en in combinatie met ons programma van niveausensortoebehoren waarborgt dit een doelmatige reiniging van uw hele screening station.

Verwijderen van zand, grit en vet

Wanneer afvalwater is gescreend om grote vaste delen te verwijderen, dan is de volgende stap in de mechanische behandeling het verwijderen van grit en vet. Het verwijderen hiervan voorafgaande aan de biologische behandeling van afvalwater is essentieel voor het waarborgen van een soepele werking van de waterzuiveringsinstallatie.

De gangbare oplossing is een beluchte grit- en vetkamer, waar er continu beluchting is om het organische materiaal in suspensie te houden terwijk grit en vet wordt verwijderd middels sedimentatie en drijven. Wanneer zand en grit niet worden verwijderd en verder gaan naar de primaire zuivering of zelfs nog verder in de installatie, dan kan er sprake zijn van een significante toename van verstoppingen en slijtage van de apparatuur.

Voor het verwijderen van grit zijn robuuste en duurzame pompen nodig. De Grundfos programma's van SE/SL en S pompen met vortex waaiers zijn specifiek ontworpen voor langdurig gebruik en zware, rioolwaterdebieten en kunnen droog of nat worden geïnstalleerd. Ze bieden de betrouwbaarheid die u nodig heeft om een veilige werking te waarborgen. Diffuser systems van Grundfos bieden fijne op grove bellen diffusers voor grote luchtstromen voor de afscheidingsprocessen van het grit en de vetverwijdering.

Buffertank

In de buffertank kan overtollig afvalwater worden opgeslagen bij hevige regenval. Buffertanks kunnen een effectieve manier zijn van kostenoptimalisatie van de waterzuivering omdat hierdoor de bouw van kleinere tanks voor zuivering mogelijk is en een stabiele hydraulische belasting in de installatie wordt gewaarborgd.

Grundfos biedt een programma van pomp- en besturingsoplossingen alsmede mengers en reinigingsapparatuur, die samen zorgen voor een betrouwbare en automatische werking van de regenwatertank. Wanneer de hydraulische belasting is gereduceerd en er capaciteit beschikbaar is, dan kunt u het afvalwater weer laten stromen met een perfecte efficiëncy.

Regenwatertanks kunnen worden gebouwd in vrijwel elke grootte en vorm. De inlaat en uitlaat kan worden bestuurd door zwaartekracht, een pompsysteem of een combinatie van beide, afhankelijk van de hydraulische condities in het systeem. Grundfos heeft de pompen die deze zware vereisten aan kunnen. De Grundfos programma's van SE/SL, S en KPL/KWM pompen zijn specifiek ontworpen voor duurzaam gebruik bij zware debieten en kunnen droog of ondergedompeld worden geïnstalleerd. Het Grundfos programma van niveausensor toebehoren waarborgt dat uw pompsysteem eventuele fluctuaties in vraag kan managen. Dit waarborgt de optimale toevoer van afvalwater naar en van de buffertank.

Het efficient mengen en reinigen van compensatietanks is essentieel om de bedrijfskosten te minimaliseren en geurproblemen te voorkomen. Het Grundfos programma van RainJets is speciaal ontworpen voor dit doel en biedt een robuuste constructie en gemakkelijk service en onderhoud. De RainJets kunnen alleen of in combinatie met de robuuste en duurzame AMD menger worden gebruikt.

Besturings- en bewakingssystemen vergroten het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Naast de variabele toerental aandrijvingen (Grundfos CUE), levert Grundfos motorbeveiligingen (MP204) voor het bewaken van de motorcondities, om zo een optimale werking te waarborgen.

Primaire onttroebeling

Na de mechanische zuivering, is het doel van de primaire zuivering het reduceren van de organische last voorafgaande aan de biologische zuivering. Door eenvoudigweg deeltjes te laten zinken door middel van zwaartekracht kan een groot deel van de organische verontreinigingen in afvalwater worden verwijderd en dit is een voordelige manier om de omvang en kosten van de biologische zuivering te beperken.

Het is belangrijk om de optimale condities te creëren voor sedimentatie bij primaire onttroebeling en daarom zijn de debietcondties en watersnelheid afgestemd op een goede sedimentatie. Het neergeslagen materiaal als gevolg van de primaire onttroebeling wordt aangeduid als primaire slib, dat vervolgens van de primaire zuivering naar de slibbehandeling wordt gepompt. De Grundfos programma's van SE/SL en S pompen met vortex waaiers zijn specifiek ontworpen voor langdurig gebruik en zware, rioolwaterdebieten en kunnen droog of nat worden geïnstalleerd.

Chemicaliën en poly-elektrolyten kunnen worden toegevoegd voor extra efficiëncy en om de sedimentatie van slib te bevorderen, om tot wel 80% van de stoffen in suspensie te helpen verwijderen. Grundfos kan complete doseersystemen leveren voor grote of kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën voor neerslag en flocculatie en pH-aanpassing alsmede PLC-bestuurde, volledig automatische systemen voor het prepareren en betrouwbaar doseren van organische coagulaten of poly-elektrolyten.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste behoeftenanalyse, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van de pomp- en doseeroplossing. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen.

Cases
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg