Temperatuurregeling in condenserende en niet-condenserende ketelsystemen

Ensure the optimum return temperature in any boiler system design

Het optimale ketelsysteem ontwerpen

Uw uitdaging:

Niet-condenserende ketels kunnen alleen werken als het water dat naar de ketel wordt teruggevoerd niet daalt tot onder het dauwpunt van het vocht in het rookgas. Condensatie van het rookgas kan aanzienlijke ketelcorrosie veroorzaken, terwijl een te hoog temperatuurverschil een thermische schok tot gevolg heeft.

Condenserende ketels moeten daarentegen condensatie van het verbrandingsgas op de warmtewisselaar laten plaatsvinden om efficiënt te kunnen draaien. Als de temperatuur van het water dat naar de ketel wordt teruggevoerd te hoog is, dan is geen of weinig condensatie mogelijk.

Onze oplossing:

Niet-condenserende ketels kunnen de TPE3 en een extra temperatuursensor gebruiken in plaats van een normale pomp voor de bypass die op vol toerental draait. De sensor meet de temperatuur van het water dat naar de ketel wordt teruggevoerd, en zorgt dat de juiste temperatuur te allen tijde wordt gehandhaafd. Dit geeft een optimale ketelbescherming en verlaagt de bedrijfskosten.

Condenserende ketels kunnen profiteren van de FLOWLIMIT technologie die het maximale systeemdebiet instelt om de juiste retourtemperatuur te handhaven en condensatie mogelijk te maken. Dit zorgt voor een hoger bedrijfsrendement door nuttig gebruik te maken van de latente warmte. 

Download whitepaper

DOCUMENTATIE

Moderne pompen voor de bypass en aandrijvingen met variabele frequentie voor niet-condenserende ketels kunnen op een aantal manieren worden geconfigureerd en geregeld. Ontdek de intelligente oplossing hier. 

Werking en dimensionering van de pomp voor de bypass

Kies de intelligente oplossing
 

Traditionele ketel:

Conventional boiler


Een hoge retourtemperatuur van het water zorgt voor een veilige werking. Maar als deze retourtemperatuur te hoog wordt, dan gaat dit ten koste van het rendement.

Een bypass in een traditionele ketel houdt de retourtemperatuur van het water boven het dauwpunt van het rookgas, en voorkomt zo corrosie en een thermische schok.

Optimale regeling van de pomp in de bypass wordt bereikt met systeemsensoren die de toevoertemperatuur TF en de retourtemperatuur TR van het water bewaken. Hierdoor kan de pomp reageren op veranderingen in deze waarden en het debiet regelen wanneer TR de minimale of maximale grenswaarde bereikt. In aanvulling hierop wordt het temperatuurverschil over de ketel berekend, ΔT = TF– TR, en wordt een waarschuwing gegeven wanneer de ingestelde grenswaarde wordt overschreden.  

De TPE3 heeft alle ingebouwde functies die een optimale regeling van de bypass van de ketel mogelijk maken, en levert u ketelrendement en gemoedsrust dat het systeem veilig werkt.

LEES MEER OVER DE TPE3

Condenserende ketel:

Condensing boiler


Laag houden van de retourtemperatuur is essentieel voor het rendement. De oplossing is intelligente pompbesturing.

Het rendement van een condenserende ketel is typisch maximaal 10-12% hoger dan van een traditionele ketel. Maar de toename in effectiviteit hangt sterk af van de retourtemperatuur TR van het water. Hoe lager de TR, des te beter kan de latente warmte uit de damp worden teruggewonnen, en des te beter is het ketelrendement.

De TR hangt af van het systeemdebiet, en het bepalen van het juiste werkpunt hangt daarom direct af van de zuinigheid van de ketel. Maar het voorspellen van het drukverlies in het systeem kan een uitdaging vormen. FLOWLIMIT in de TPE3 biedt de intelligente oplossing hiervoor door een maximaal systeemdebiet in te stellen. Dit verschuift het werkpunt, en zorgt voor optimale temperaturen voor het condenseren van de rookgassen.

LEES MEER OVER DE TPE3

TPE3

TPE3


Voordelen
   

  • MGE-motoren met IE5-status - 's werelds hoogste klasse van energiezuinigheid
  • De juiste watertemperaturen worden altijd gegarandeerd
  • Temperaturen kunnen worden uitgelezen en gedocumenteerd met Grundfos GO
  • Ontwerp en beschrijven is eenvoudiger, want alles is gebaseerd op temperaturen
  • Geen smoorkleppen voor de pomp nodig
  • Lagere bedrijfskosten voor de pomp
Applicatiebrochure - verwarming in utiliteitsgebouwen

Documentatie

Download hier de applicatiebrochure en leer hoe om te gaan met verwarming in utiliteitsgebouwen. 

IE5

Bespaar met IE5 motoren

Als pionier in de branche presenteert Grundfos met trots een van 's werelds meest efficiënte motoren, de nieuwe MGE met IE5-motoren, die een energiebesparing van 10% en een afname van de terugverdientijd van geregelde E-pompen van tot wel 25% biedt ten opzichte van een IE3-oplossing.