Garantie voorwaarden

Garantie

Garantie


Volledige en wereldwijde garantie van 2 jaar

Op alle Grundfos producten bieden wij 2 jaar garantie die volledig in overeenstemming is met de wettelijke vereisten.

De garantie dekt alle materiaaldefecten die niet het gevolg zijn van normale slijtage voor een periode van 24 maanden vanaf het moment van levering. De garantieperiode mag echter niet langer zijn dan 30 maanden na de datum van productie.


Garantieclaims worden afgewezen in de volgende situaties :

Als het defect het gevolg is van :

 • een tekening, ontwerp of de specificatie verstrekt door de klant/koper
 • wijzigingen gemaakt door de klant/koper of derden zonder toestemming van Grundfos 
 • normale slijtage
 • onvoldoende onderhoud of onjuiste reparatie door andere partijen dan Grundfos
 • het niet opvolgen van bedieningsinstructies
 • overbelasting
 • gebruik van ongeschikt materiaal
 • effecten van chemische of elektrolytische handelingen
 • montage of bouwwerkzaamheden die niet ondernomen zijn
  door Grundfos
 • andere redenen buiten Grundfos toezicht

Als algemene regel, accepteert Grundfos geen transport/vervanging/installatie kosten als gevolg van gebrekkige producten.

Garantie aanvragen kunnen worden ingediend door contact op te nemen met de verkoopvestiging of de lokale Grundfos vestiging.


Uw voordelen :

 • Ondersteuning voor Grundfos producten met duidelijke gedefinieerde garantievoorwaarden
 • Garantieclaims met duidelijke contacten en snelle reactietijden