Vervangingsanalyse

Vervangingsanalyse

De Grundfos pompaudit is onze vervangingsanalyse en is een compleet diagnostisch hulpmiddel, gericht op uw installatie, het energierendement van uw systeem, de totale Life Cycle Costs van uw pompoplossingen en gedetailleerde aanbevelingen voor vervanging en terugverdientijd.

Laat onze pompaudit u vertellen hoe u energiekosten kunt besparen
Grundfos pompaudit is de naam van onze vervangingsanalyse. Dit complete diagnostische hulpmiddel, ontwikkeld door Grundfos, wordt gebruikt voor het identificeren van overmatig energieverbruik in een willekeurig pompsysteem. Onze ervaring met pompaudits leert dat 30-50% van het energieverbruik door pompen bespaard kan worden.

Een pompaudit is viertraps proces dat de pompwerking niet verstoort. Afhankelijk van de complexiteit van uw systeem kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt om de gegevens te verkrijgen die nodig zijn om punten van verbetering aan te dragen. Grundfos heeft een team specialisten samengesteld, en zij vormen de ruggengraat van de pompaudit. Speciaal getraind en met jaren collectieve ervaring kennen ze precies de uitdagingen waar u voor staat, en kunnen ze de meest complexe pompproblemen vertrouwelijk en constructief bespreken.

Vier stappen naar optimalisatie
Het proces begint met een bezoek van het pompaudit-team aan uw installatie waarbij ze luisteren naar uw eisen, om de best mogelijke definitie van de taak duidelijk te krijgen. De volgende stap is een uitgebreide visuele inspectie ter plekke van uw installatie, inclusief het inspecteren van bestaande pompen, hun omgeving, het leidingwerk, kleppen en tekeningen.

Daarna begint het pompaudit-team met de diagnostiek, waarbij ze hulpmiddelen gebruiken die op maat gemaakt zijn voor uw systeem en de eisen aan de analyse. De beschikbare hulpmiddelen omvatten controles van de geïnstalleerde systemen, een snelle controle op pomprendement, een pompaudit zonder lange-termijn-log, en een volledige pompaudit.

De uitgevoerde metingen vallen in drie categorieën uiteen:

  • Telbare waarden zoals debiet en energieverbruik
  • Analoge waarden zoals druk, temperatuur, waterniveaus etc.
  • Twee mogelijkheden als waarde, zoals pomp aan/uit en klep open/dicht.

De laatste stap vormt de aanbevelingen van het pompaudit-team. Het beoordelingsrapport beschrijft de conclusies van de metingen. Hierin wordt een oplossing aangevoerd met daarin bijvoorbeeld het opnieuw beoordelen van de betreffende pomp, het vervangen van leidingwerk, het herplaatsen van de pomp of het gebruiken van omvormers.

Voorstellen worden ondersteund door berekeningen van de besparingen die u kunt realiseren, de reductie van CO2-emissies en de terugverdientijd op eventuele investeringen. U krijgt gegevens die de daadwerkelijke capaciteit van uw pompen in uw installatie weergeven. En u krijgt praktisch advies over wat u er aan kunt doen.

Focus op Life Cycle Costs
De echte kosten van het bezitten en gebruiken van een pomp moeten over de gehele gebruiksduur bekeken worden: de Life Cycle Costs (LCC). Algemeen wordt aanvaard dat de aanschafprijs van een pompsysteem voor slechts ongeveer 5% van de totale LCC meetelt. Service en onderhoud dragen ca. 10% bij.

Dat houdt in dat energieverbruik 85% uitmaakt van de totale kosten van uw pompen. En onze pompaudits hebben aangetoond dat dit gehalveerd kan worden.

Alleen al door de lagere energiekosten kunnen nieuwe Grundfos pompen zich binnen zeer korte tijd terugverdienen. In ieder geval geeft het pompaudit-rapport weer hoeveel maanden dit exact zal duren, vaak tussen 6 en 36. Daarna betalen de besparingen zich uit als pure winst voor u, jaar na jaar.