If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Gfos_Email_title-areas_Ecademy
Thumb_AirC__MAIN_Circle

Goed gedaan. Wilt u nog meer?

Beste [firstname],

Gefeliciteerd met de voltooiing van het 'Airconditioning’ onderwerp. Hopelijk zult u uw nieuwe inzichten kunnen gebruiken om uw klanten oplossingen te bieden met veel comfort en lage kosten.

Hoewel u met vlag en wimpel geslaagd bent voor dit onderdeel van de Ecademy bestaat er niet zoiets als 'te veel kennis'. Daarom hebben we hieronder een link naar de andere onderwerpen opgenomen, zodat u uw kennis nog meer kunt uitbreiden.

Veel plezier met lezen.

Met vriendelijke groeten
Het Ecademy team
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy