If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
GFS_Temperature_Control_Follow_up_email_Thumb

U hebt met succes de opdracht over temperatuurregeling voltooid

Beste [firstname] [lastname],

U zult inmiddels wel begrepen hebben dat er grote voordelen te behalen zijn door optimalisatie van temperatuurregelsystemen, zowel op het gebied van betrouwbaarheid als kostenbesparing. We hopen dat u uw nieuwe inzichten en kennis over het onderwerp kunt toepassen in uw werk.

Wilt u meer weten over koelen, verwarmen of bevriezen, kunt u deze website bezoeken, waar u meer te weten kunt komen over de uitdagingen en oplossingen van de drie temperatuurregelingstoepassingen.

Met vriendelijke groet
Het Ecademy-team
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy