If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
GFS_Temperature_Control_Follow_up_email_Thumb

U hebt met succes de opdracht over temperatuurregeling voltooid

Beste [firstname] [lastname],

U zult inmiddels wel begrepen hebben dat er grote voordelen te behalen zijn door optimalisatie van temperatuurregelsystemen, zowel op het gebied van betrouwbaarheid als kostenbesparing. We hopen dat u uw nieuwe inzichten en kennis over het onderwerp kunt toepassen in uw werk.

Wilt u meer weten over koelen, verwarmen of bevriezen, kunt u deze website bezoeken, waar u meer te weten kunt komen over de uitdagingen en oplossingen van de drie temperatuurregelingstoepassingen.

Met vriendelijke groet
Het Ecademy-team
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
比例压力控制模式在供水增压系统中的应用
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy