If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Desalination

Ontzilting: Zeewater veranderen in drinkwater

Beste [firstname] [lastname],

Ontzilting is technologie die ervoor zorgt dat zeewater kan worden omgezet in drinkwater. De technologie verbruikte echter altijd te veel energie om economisch rendabel te zijn. In ons onderwerp over ontziltingssystemen, leggen we u de basisprincipes van het ontzilten uit, onder andere hoe u een energie-efficiënt systeem kunt ontwerpen dat een goed alternatief vormt voor gewone grondwaterwinning. Het onderwerp behandelt de volgende drie thema's:
• Wat is ontzilting en welke rol spelen pompen in het proces
• Waarom is de ingebruikstelling van essentieel belang?
• Energieoptimalisatie met apparaten die energie terugwinnen

Wij hopen dat u dit onderwerp heel interessant vindt. Klik hieronder om de sessie te starten.

Met vriendelijke groet
Het Ecademy-team
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy